Промишлените помпени станции се използват за водоснабдяване, канализация и гасене на пожари в производството, в големите търговски комплекси, бизнес центровете и други големи обекти.

Помпената станция се състои от:

Предназначение и функции на промишлените помпени станции спрямо вида им.

 • Основни и резервни помпи;
 • Табло за управление;
 • Апаратура и датчици.

Разновидности на промишлените помпени станции

Основната цел за използването на помпена станция е изпомпването на течността в автоматичен режим. Течността може да бъде:

 • Вода;
 • Канализационни отходи;
 • Антипенител;
 • Антифриз.

Съответно помпените станции се разделят на три основни типа:

 • За водоснабдяване и повишаване на налягането;
 • Канализационни;
 • Пожарогасителни.

Видът на помпата в станцията зависи от типа на задачата, за която е предназначена самата станция. Най-често се използват циркулационни, дренажни, моноблочни конзолни, канализационни, многостепенни и сондажни видове. За управлението на агрегата се използва автоматика, която се избира в зависимост от спецификата на технологичния процес и алгоритъма на функциониране на уреда.

Помпени станции за водоснабдяване и повишаване на налягането

Използват се за осигуряване на вода на промишлени и жилищни сгради. Типовете помпени станции за водоснабдяване се класифицират в няколко категории, в зависимост от функциите, които изпълняват, и особеностите на конструкцията им:

 1. Типове водоснабдителни помпени станции с промишлено предназначение.Помпена станция 1. Това може да са водни кули, съдове с чиста вода и хидропневматични резервоари. Случаите, в които водата в източника съответства на изискванията и постъпва директно във водоснабдителната система, се срещат рядко. Този тип станции работят без прекъсване 24/7.
 2. Помпена станция 2. Това са станции, които осъществяват извличане на разтвор от съд с чиста вода и го насочват към водна кула или във водопроводната мрежа. Основната разлика е работата под променливо налягане. Основната задача на този елемент от конструкцията е непрекъснатото подаване на вода към потребителя.
 3. Помпена станция 3 и помпена станция n. Това са конструкции, чийто брой се определя от необходимото ниво на водата.
 4. Помпа. Уредът може да се използва за многоетажни сгради и промишлени, които използват по-големи обеми вода. Основната функция е да се осигури високо налягане в системата за повишаване нивото на водата.
 5. Циркулационни станции – незаменим компонент от затворената мрежа за водоснабдяване в заводи и промишлени предприятия. Режимът им на работа се определя от програмиран график.

Циркулационните станции съдържат следните видове уреди:

 • Помпи за изпомпване на преработения работен разтвор в охладителния резервоар;
 • Помпи, които осигуряват подаването на вода в пречистващия модул;
 • Помпи, които изпомпват разтвора в оборудването за осъществяването на технологичния процес.

Основната задача на помпената станция за водоснабдяване е да поддържа високо налягане на водата за подаването ѝ към населението и промишлените предприятия. За стабилното функциониране на помпеното оборудване за водоснабдяване всички елементи на конструкцията трябва да са монтирани последователно в единна мрежа.

Канализационни станции

Категорията на канализационните помпени станции се определя от обема на сточните води, хидро-геологичните условия, системността на постъпване на течност и от дълбочината, на която се намира захранващият колектор. При класифицирането се взема предвид типът на инсталирания двигател на помпата.

Канализационни помпени станции - начин на работа и устройство.

За направата на корпуса се използват неръждаема стомана, полиетилен с ниско налягане, армиран стъклопласт и друг материал, устойчив на корозия и на агресивното въздействие на работния разтвор. Използването на тези суровини в производството елиминира необходимостта да се обработва срещу корозия, а помпата функционира успешно до 50 години.

Класификация на канализационните помпи:

 1. Основна помпа: изпомпва водата от цялото предприятие или населеното място;
 2. Районна помпа: работи не на цялата площ на обекта, премахва отходите само от част от територията. Изпомпените води постъпват в близкия колектор или пречиствателно съоръжение.

Основната функция на канализационните помпи е да подадат разтвор в пречиствателното съоръжение, ако тази операция не може да се получи на самотек. Канализационните помпени станции позволяват да се предотврати значителното затъване на гравитационния колектор, като течността се изпомпва в конструкция, която се намира по-нависоко.

Наличието на две помпи позволява на системата да работи в различно натоварване:

 • Основен режим на работа – характеризира се с последователно включване на уредите.
 • Пиков режим на работа – отличава се с двойна производителност и паралелно функциониране на резервния и главния апарат. Той се активира, ако някое от устройствата не се справя с постъпващите сточни води и нивото на водата се вдига по-високо от нормалното ниво.
 • Авариен режим на работа – включва се при неизправност на едната или двете помпи или при рязко увеличаване обема на сточните води, когато разтворът се вдига по-високо от критичната отметка. Включват се звукова и светлинна индикации.

Автоматиката позволява да се контролира функционирането на станцията, осъществява непрекъснат мониторинг на нивото на течността, състоянието на агрегатите и други работни показатели на системата с помощта на аналогови и поплавъчни датчици. За предотвратяването на сериозни повреди при извънредни ситуации е предвидено оборудването да се изключи само аварийно.

Помпено оборудване в станция за пожарогасене

Помпени станции за гасене на пожари - помпи.Същността на функциите на помпената станция е да гаси ефективно пожари, да предотвратява разпространението им, да премахва оперативно продукти от горенето от помещението.

Станцията се състои от следните елементи:

 • Основна и резервна центробежна помпа;
 • Два колектора: единият е изпускателен апарат за поддържане на оптимално налягане, вторият е смукателен уред за пълнене на системата с активен компонент;
 • Устройство за контрол и автоматика за регулиране;
 • Табло за управление;
 • Спирателна арматура.

В зависимост от особеностите на модела на помпата, спецификите на процеса и други параметри, комплектът може да включва допълнителни устройства и апарати.

Можем да отделим два типа станции за пожарогасене:

 1. Наземни станции – подходящи са за работа при наличие на наземен съд с вода и източник на захранване за оборудването. Отличителните особености на тази конструкция са ниската стойност и минималния списък от строителни работи при монтажа.
 2. Станция с потопяема помпа, предназначена за пожарогасене при липса на захранващ източник за оборудването. Водата или пожарогасителят се взимат от водоем, подготвен предварително съд или друг отворен източник.

Грамотният избор на оборудването за помпена станция е трудна задача, която се съпровожда от инженерни изчисления спрямо много показатели. Ефективното оборудване осигурява непрекъснато подаване на водни ресурси, премахване на големи обеми сточни отходи, пожарна безопасност на обекта.