Хидрофорът е много търсен вариант за организиране на автономно водоснабдяване на частните домове. Това са надеждни и относително компактни устройства, които могат да осигурят качествена доставка на вода към всяка точка на потребление.

Оборудването не е евтино, затова, преди да си купите хидрофор, трябва да претеглите всички за и против, да проучите характеристиките и да ги съпоставите с предстоящите условия за експлоатация. Съгласете се, че на пръв поглед задачата изглежда доста сложна.

Ще Ви подскажем как да изберете помпена станция, ще опишем устройството и принципа на работа на оборудването, а също така ще обозначим основните критерии за грамотна покупка. Информацията, дадена по-долу, ще Ви помогне да направите правилния избор.

Как работи хидрофорът?

Хидрофорът е комплекс от устройства, които се състоят от помпа, резервоар за съхранение на вода с гумена или мембранна подплата, реле за налягането и пулт за управление. Принципът на работа на тази станция е много прост. Помпата изтласква водата в резервоара, тук водата е под определено налягане, което зависи от количеството и обема на въздуха в съда. При изразходването на вода налягането в хидроакумулатора намалява.

Хидрофор е автоматична помпена станция с реле за контролиране на налягането и постъпването на вода до всяка точкаа на дома.

Настроеното както трябва реле за налягането фиксира промяната в количеството вода. При достигане на минималната граница на настройката релето включва помпата, за да се напълни резервоарът с вода. При пълненето на съда налягането се покачва, релето фиксира максималното му ниво и изключва помпата.

Цикълът на включване и изключване се повтаря така, че в съда постоянно да има количество вода, което да може да задоволи нуждите на хората в съответния дом.

Тази система се отличава с висока ефективност. Например, ако водопроводът е свързан непосредствено с помпата, оборудването трябва да се включва всеки път, когато някой отвори крана.

Наличието на хидрофор с резервоар позволява да се сведе броят включвания/изключвания на помпата до необходимия минимум. Това значително пести ресурсите на работа на оборудването, удължава срока на службата му. Тъй като водата в резервоара е под налягане, в цялата водопроводна система на дома може да се създаде добър напор.

Приемливият показател обикновено е около 1,5 атмосфери, но може и да се повиши при нужда. Отделните битови уреди (перални и миялни машини, баня с джакузи, душ-кабини с хидромасажор) при липсва на достатъчно налягане във водопроводната система просто не могат да работят.

Помпената станция (хидрофорът) решава ефективно този проблем.

Ако поради някаква причина достъпът към водата е ограничен или липсва такъв (помпата се е счупила, дебитът на кладенеца рязко се е понижил и т.н.), запасът от вода в резервоара ще е много полезен. Водата в него може да се използва известно време, докато не се възстанови достъпът на вода от водните ресурси. Ако вместо хидрофор се използва помпа, изключването ѝ автоматично лишава от вода всички вкъщи.

Особености при монтажа и експлоатацията

Хидрофора може да си го монтирате сами, но е по-лесно да се купи готов агрегат. Тези устройства са относително лесни и за монтаж, и за експлоатация.

За монтирането на хидрофор е необходимо да има равна площ и навес при лошо време. Маркучът на повърхностната помпа се пуска в кладенеца или ямата, а цялата система се подсигурява с електричество (ще е необходима диференциалнотокова защита). След това остава да се настрои релето за налягането и да се пристъпи към експлоатация на хидрофора. След това няма нужда от допълнителни действия от Ваша страна.

Автоматичната помпена станция ще попълва запаса от вода в резервоара автоматично. Препоръчва се някъде веднъж на три месеца да се проверява работата на всички елементи на хидрофора. При нужда се прави техническо обслужване на отделните възли: промивка на помпата, регулиране на релето за налягането, смяна на мембраната в резервоара и т.н.

Ако хидрофорът е избран и монтиран правилно, той може да работи дълги години без прекъсване.

Проблем при избора на хидрофор

Изборът от хидрофори е много голям. Моделите на съвременните хидрофори се различават по много параметри, такива като:

 • Хидрофор е удобно устройство за получаване на вода за всякакви нужди на дома - битови и стипански.Цена;
 • Комплектация;
 • Място на производство;
 • Марка;
 • Производителност;
 • Обем на хидроакумулатора;
 • Мощност;
 • Особености на конструкцията и т.н.

При избор на конкретен модел хидрофор първо трябва да се прегледат внимателно условията за експлоатация. Ако източникът на вода ще е яма, трябва да се прегледат добре документите на уреда, там има много полезна информация. Ако специалната техническа документация липсва, ще трябва да изясните характеристиките на ямата сами.

Ето списък с показатели, на които трябва да обърнете внимание, избирайки хидрофор:

 • Дебитът на ямата/кладенеца, тоест количеството вода, което постъпва за единица време;
 • Статичното и динамичното ниво на водата в ямата;
 • Височината, на която трябва да се подава водата;
 • Разстоянието от източника на вода до мястото на нейното употребяване.

За най-важните параметри, които трябва да вземете предвид при избора си на хидрофор, ще Ви разкажем по-подробно във втората част на този материал -> ТУК!