Снабдявайки се с помпа за обслужване на къщата Ви, това ще Ви избави от много проблеми. Относително евтината компактна техника ще събере вода за поливане, ще я достави в банята Ви, в кухнята Ви, в басейна на двора Ви. Съгласете се, че с ръчната помпа толкова неща трудно ще се свършат, а и на практика е дори невъзможно.

Помпеното оборудване ще изпълни за Вас с лекота всички неща, които изброихме, ако преди да го купите, сте взели предвид всички технически и хидрогеологически нюанси. С радост ще Ви помогнем да се ориентирате в този сложен въпрос. В представената тук статия ще приведем всички характеристики и обстоятелства, необходими, за да изберете правилно.

Предложената от нас информация би Ви помогнала да се ориентирате на кое трябва да обърнете внимание, преди да закупите помпа, каква помпа ще е най-подходяща за геран, какво трябва да предвидите за свързването ѝ.

Ориентир в избора на помпа за кладенец/геран

Трябва да се подготвите добре за покупката на помпа за геран. Без информация за източника на водоснабдяване дори и най-гениалният продавач няма да може да каже каква точно помпа ще е подходяща за Вас.

За да бъде изборът перфектен, ще Ви е необходима следната информация:

  • Помпата за геран трябва да се избира спрямо характеристиките на кладенеца и водата, която ще изпомпва.Разстоянието от изхода до дъното на кладенеца. За вилните разглобяеми водопроводи разстоянието се смята от горния край на главата, защото подаващият вода маркуч обикновено започва от него. За постоянните водопроводи посоченото разстояние се измерва от точката на изхода през стената на герана. Това може да се измери с най-простото приспособление за измерване, което се състои от въже и вързано за него нещо тежко.
  • Статично ниво. Това е разстоянието от линията на земята до повърхността на водата в кладенеца. За да определите собственоръчно, описаното по-горе приспособление трябва да се модернизира, като тежестта се смени с тежка гайка. Тя трябва да се завърже от двете противоположни стени, за да може при допира и с водата за издаде нещо като звън.
  • Динамично ниво. Определя се аналогично, но преди да се измери, се изпразва водата от помпата. Преди да се измери статичният показател, водата не трябва да се изпомпва.
  • Пълна височина на кладенеца. Този параметър може да се намери чрез добавяне на височината на пръстените, използвани в изграждането на кладенеца.
  • План на участъка с размерите. Той е необходим, за да се види разстоянието от мястото на водохващането до точката на доставянето ѝ. Ще помогне начертана на ръка схема с точно вписани разстояния.
  • Разлика между статичното и динамичното ниво. Параметърът дава възможност да се прецени колко е дебитът на герана.
  • Височина на водния стълб. Тя е равна на разстоянието между дъното и динамичното ниво.
  • Степента на замърсяване на водата. Кристално чиста ли е тя, или е с дребни частици, към техническата или към питейната вода спада?

Въоръжени с цялата тази информация и сметки, можете смело да тръгвате към професионалния магазин или да посетите интернет сайт, който предлага помпи за кладенец.

Но тези данни за добрия стопанин, който ще избира помпа за своя кладенец, не са достатъчни. За да не станете жертва на някой недобросъвестен търговец, е добре да разширите и увеличите умствения си багаж с още информация.

Какъв вариант помпа Ви е необходим – повърхностна или дълбочинна?

Конструктивната специфика на водните помпи е пряко свързана с дълбочината на кладенеца. Спрямо параметъра всички видове помпи за подаване на вода се делят на:

  1. Повърхностни – монтират се в къщата или около кладенеца. Повърхностните помпи служат за транспортиране на вода от дълбочина не повече от 7-9 метра. Използват се предимно през лятото за осигуряване на вода за временни жилищни постройки, могат да се използват за водохващане от открити източници и малки кладенци.
  2. Потопяеми, дълбочинни или сондажни. Те се пускат непосредствено в кладенеца, като се свързват с маркуч и крепежен торс. Потопяемите помпи изпомпват вода от дълбочина от 9 до 200 метра. Използват се предимно като основен работещ орган в автономните водоснабдителни системи, които работят целогодишно.

Конструкцията и монтажът на повърхностните помпи са много по-лесни, отколкото са на дълбочинните им събратя. Всмукателната им възможност и коефициентът им на полезно действие са значително по-ниски, което обяснява и относително ниската им цена.

Потопяемите помпи са по-сложни по-конструкция и са по-скъпи. Те са снабдени с многостепенни двигатели, благодарение на които помпите могат да извличат вода от по-голяма дълбочина и да създават при това осезаемо налягане.

Важен показател за избор на потопяема или повърхностна помпа за геран е налягането, което прави на водата.Да, в семейството на дълбочинните помпи може да се намерят представители, които работят превъзходно и в „малки“ кладенци по 15-20 метра. Ще отбележим, че замърсяване и повреда на мотора няма да има, ако между дъното на кладенеца и потопяемата помпа височината на стълба на водата е не по-малко от метър.

Аналогично разстояние трябва да има между горната част на апарата и минималното ниво на водата в кладенеца.

В линиите на потопяемите помпи има такива за кладенец и сондажни. И двата варианта могат да се използват за кладенец, но за предпочитане е системата със съответното име като по-добро решение. И двете са предназначени за изпомпване на вода без замърсяване. За нормалната им работа водата трябва да е без песъчинки и глинести отлагания.

Не е желателно дълбочинната техника да се монтира в стар кладенец. При крайна нужда стените и дъното на кладенеца трябва да се укрепят, като водата от него трябва да се изпомпи предварително.

Цепнатините и пукнатините трябва да се измажат с бетонов разтвор и да се сложи нов дънен филтър.

Повърхностните помпи са по-малко чувствителни към замърсяванията. Ако кладенецът е предназначен за технически цели, ако водата в него е техническа, най-добре е да се спрете на повърхностна помпа.

За кладенците с нестабилни запаси от вода има модели със сигнални плувки, които спират автоматично изпомпването при падане на нивото на водата под техническите граници.

Повърхностните помпи могат да се използват за извличане на вода от кладенци с дълбочина до 30 метра, ако им се монтира ежектор. Устройството се пуска в герана като потопяемата помпа, но помпането на водата се случва непосредствено от повърхностната помпа. Макар че с увеличаване на дълбочината производителността на този тандем намалява, а потреблението на енергия расте. Изборът на тази двойка за дълбоки герани се смята за нерентабилен. По-добре е да си купите помпена станция, оборудвана със събирателен съд и автоматика.

За това кои са характеристиките, по които трябва да се ориентирате, когато избирате водна помпа, ще разкажем в продължението на тази статия -> ТУК!