Когато мечтае да увеличи в пъти реколтата на двора или градината си, всеки градинар рано или късно се замисля да си вземе парник или оранжерия. Толкова приличащи си на пръв поглед, те са много различни едно от друго. Сега ще си поговорим за това какво е парник, а какво е оранжерия, и каква е разликата между тях.

И така, има два основни вида оранжерийни постройки: парник и оранжерия, всеки от които е предназначен за увеличаване на реколтата при неблагоприятни климатични условия.

Кое е първо – парникът или оранжерията?

В парника се използва само естествената топлина от слънцето за нагряване на растенията и няма врати.Първо хората започнали да използват парници. Това са били много прости съоръжения, които получавали по-голямата част от топлината от слънцето, а допълнително – от „горенето“ на обикновения конски тор, върху който пролетта засаждали разсада. Височината на тези парници била около половин метър, а били покрити с малки стъклени рами.

Кога се е появила оранжерията?

Оранжериите били помещения, в които се отглеждали и размножавали различни екзотични растения, които не издържали на суровите климатични условия. Първите стъклени оранжерии с топлина от печки били построени още през 16-ти век във Франция. И едва с течение на времето този вид оранжерии били изместени от големи, метални конструкции, изключително тежки оранжерии.

За това да станат много популярни оранжериите подпомогнала появата на полиетиленовото фолио: благодарение на универсалността му и ниската му тежест конструкциите на оранжериите станали по-леки, без изобщо да загубят здравината си. В днешни дни стъкло вече на практика не се използва – почти всички оранжерии и парници се покриват с фолио или по-съвременни покривни материали, такива като поликарбонат или спанбонд.

С какво се различава парникът от оранжерията?

За да отговорим на този въпрос, трябва първо да поясним кое съоръжение се нарича парник и кое – оранжерия.

Кое наричаме парник?

Парник наричаме малките конструкции, чиято височина по принцип не надвишава 1,3 метра. В парниците никога не се използва изкуствено отопление – те се загряват чрез слънчевата енергия и чрез естественото биологично загряване (топлината, която се отделя при разлагане на тора, хумуса). В паниците няма врати, за да получите нормален достъп до растенията, които са вътре в парника, трябва да свалите или да отворите горната или страничната му част.

Оранжериите са по-високи от парниците, имат врати и в тях може да се използва изкуствена светлина за нагряване на разсада.Парниците могат да бъдат стационарни и преносими, но на практика не се използва за отглеждане на пораснали растения – най-често в тях се отглежда разсад. Макар че има случаи, при които преносимите парници се използват като временно укритие за топлолюбивите култури или само за пресадени разсади. През ранната пролет, когато  още е хладно, насадените в грунд разсади могат да загинат, ако не се укрият. А в парника въздухът се нагрява бързо, благодарение на което всяко растение с лекота понася леките студове.

Какво представлява оранжерията?

Оранжерията е съоръжение със защитен грунд. Оптималната ѝ височина е около 2.5 метра, но често могат да се срещнат и по-високи оранжерии, в които може свободно да се намира не само човек, а и селскостопанска техника. На малките градински и вилни участъци обикновено строят или поставят вече готови малки оранжерии.

Те се загряват във вилни условия предимно с помощта на слънчевата топлина. Макар че в оранжериите може да се използва изкуствена топлина, като има и оборудване, което поддържа автоматично не само температурата, но и влажността на почвата, а също и на въздуха.

Може да се отглежда разсад в оранжерия целогодишно. Това става възможно благодарение на газови, електрически и дървени източници на топлина. Внимание се обръща, на първо място, на загряването на почвата. Например, ако почвата в парника се прегрява предимно чрез разлагането на органичните субстанции, с последващото нагряване на въздуха под фолиото в оранжериите с изкуствено нагряване въздухът и почвата се нагряват отделно. Независимо от това кой точно вид отопление за оранжерия ще изберете, изпълнението му ще струва определена сума – често е доста внушителна.

Имайки предвид всички особености и разлики, няма как да се отговори еднозначно на въпроса: кое е по-добре – парник или оранжерия. Това зависи от Вашите изисквания към реколтата, от климатичните условия и не на последно място – от финансовите Ви възможности.