Когато трябва да се извършат редица ремонтни дейности, се препоръчва да се използва перфоратор или ударна бормашина. Принципът на функциониране на тези уреди е сходен, но разликите между тях са толкова, колкото са и приликите. Затова, преди да пристъпите към решението на поставената задача, трябва да прецените кое е по-доброто: бормашина или перфоратор.

Зад външната им прилика се крият много разлики, които и определят възможността на всеки един от тези инструменти. Конструкцията на апаратите не позволява да ги направите взаимнозаменяеми. Вследствие на това възникват ограничения в експлоатацията. За това с какво се различават помежду си тези два инструмента, по-надолу.

Бормашина и перфоратор: функции

Първата разлика е функционалността на двата инструмента. С това се определя и непосредствено експлоатацията им. Бормашините се отличават с широка област на използване, в частност:


 • Пробиване на дупки в тънки повърхности, включително дървени и пластмасови повърхности. С помощта на превключвателя се използва опцията за удари.
 • Пробиване на твърди повърхности. Тук на помощ идва ударната опция на дрелката, която позволява да се изпълнява работа дори и в повърхности от тухли.
 • Завиване и отвиване на винтове, видии и болтове. Но това действие трябва да се изпълнява при изключена ударна функция.

Перфораторите също изпълняват гореизброените задачи. Освен това тези инструменти се справят и с пробиването на дупки в материали, които се отличават с голяма твърдост. Например железобетон. В процеса на работа се използват различни видове длета, но ако е необходимо да се правят отвори или дупки в стени от бетон или камък. Тези инструменти функционират в три режима:

 • Обороти с удари;
 • Като хидравличен чук;
 • Обороти без функции.

Режимите при бормашината са само два – въртене с удари и без удари.

Разлики в ударните механизми

Въпросът не е в това кое е по-практичното, а в това за какви цели Ви е необходим инструментът. Ударният механизъм на апаратите определя основните отличителни черти между тях. Бормашината е с по-проста конструкция. „Тялото“ включва две тресчотки, където едната се свързва с корпуса, а другата се включва към въртящия се патронник. Когато ударната опция се изключи, тези елементи спират да контактуват помежду си, което се дължи на наличието на специална тапа.


При включването си взаимодействат помежду си. Това е свързано с това, че тапата се прибира, а когато свредлото се притиска към материала, става контакт. Едновременно с това работният елемент и скобата за него се намират в движение, което е осово възвратно-постъпателно.

Перфораторите са с по-сложна конструкция, която е във вид на възел. Механизмът е в два варианта: електро-механичен и електро-пневматичен. Вторият се използва по-често от първия заради по-добрите експлоатационни характеристики.

Същността е в това, че двигателят се върти, което се случва заради преобразователния коляно-мотовилков механизъм. Използва се и специален люлеещ се събиращ възел под формата на сфера. Това води до това, че цилиндричното ядро придобива възвратно-постъпателен характер на движението. Между този елемент и тарана се оформя пространство, в което въздейства определена сила, което води до усилено изместване на последния. Вследствие на това този елемент отдава енергия на работния инструмент.

В други думи, в основата на механизма на ударната бормашина лежи механика, а при перфораторите – пневматика. Във връзка с това са различни съответно показателите за амплитуда и сила. При еднаква мощност функционалността на първите ще е по-ниска в сравнение с тази на вторите.

Производителност на бормашините и на перфораторите

Ако се предполага пробиване на дупки в повърхности от камък, е добре да се избере перфоратор. Продуктивността на тези устройства е по-висока от тази на бормашините, което се обяснява с показателя за сила на ударите. При леките модели стойността е 1,4-1,7 Дж, а при тежките – 19-26 Дж. Когато работите с бормашина, ударът се определя от силата на притискане на инструмента към повърхността. Но дори ако показателят е висок, стойността ще е малка, защото амплитудата на осовия елемент е малка. По принцип параметърът е равен на височината на зъба на предавката. Ефективността на перфоратора е по-висока заради масата на инструмента. Тежестта подпомага увеличаването на този параметър.

Отворът, направен с помощта на бормашина, ще е под 1,5 пъти от този, направен с перфоратор. Освен това професионалните перфоратори помагат да се реши поставената задача много по-бързо. Резултатът зависи още и от варианта на използвания елемент, мощността на апарата. Но отворът, направен с перфоратор, винаги ще е по-голям.

Използвани работни приспособления и тип фиксация

Още един параметър, който различава тези апарати един от друг, е работният инструмент и типът на фиксация на елемента. Най-често се използват:

 • Коронки;
 • Бургии;
 • Длета;
 • Секачи.

При бормашините по принцип се използва свредло, на което се слага спойка от твърда сплав. Този вариант е актуален за бетонни покрития. Трябва да се отбележи, че закрепването на елемента се осъществява в специална скоба и при двата варианта. Но конструкцията им в различните апарати е различна. Перфораторите предполагат използването на редица системи, които позволяват да се смени бързо работният елемент. Това, в частност, е SDS:

 • Plus;
 • Max;
 • Top.

За фиксиране се използват специални канавки, които са със специална конфигурация. Трябва да споменем и за степента на свобода по отношение на закрепването в посока на оста. Така се намалява натоварването по време на работа.

Стандартно свредло се използва само ако инструментът има специален преходник или патронник с гърбичен механизъм вместо традиционен. Фиксаторът подпомага бързата и лесна смяна на скобата. Стандартният модел се включва в комплекта на инструмента. Когато се използва гърбичен вариант, се оформя конструкция, която се състои от две скоби, които се съединяват помежду си последователно и вспомагателно. Но в този случай се получава биене при работа с апарата, а закрепването не е много здраво.


От казаното по-горе следва, че перфораторите се използват за решаването на голям спектър от задачи, в сравнение с ударните бормашини. Освен това те печелят по мощност и производителност. Това означава, че този вариант е по-актуален за изпълняване на по-трудни задачи. Бормашините е рационално да се използват за решаването на по-дребни задачи.

Разлика в условията на работа на бормашините и перфораторите

Големи са разликите в условията на експлоатация на двата инструмента. При еднакви параметри с перфоратора се пробива и се дупчи ударно и по-лесно. За да се осигури оптимална мощност, се изисква сила от бормашината, равна на 9-16 кг, от перфоратора – 5. При по-слабо натискане намалява и вибрацията върху ръката, което си е удобство за ползвателя.

Перфораторът е по-удобен, защото в конструкцията на този инструмент има въздушна възглавница, която смекчава. Заради този елемент не се стиковат краят на ударника и буталото един с друг. Тази особеност прави перфоратора по-практичен в работата в сравнение с бормашината.

Срок на служба и надеждност

Периодът на експлоатация на инструментите е още един важен параметър, който определя покупката. Ударната бормашина се отличава с по-малко време на използване за разлика от перфоратора. Предимството е в това, че пневматиката намалява вибрациите, следователно и условията на работа ще са оптимални за цялата конструкция на апарата. Специалният съединител елиминира повреждането при поставянето на бургиите.

Разлики в цената за бормашина и за перфоратор

Цената на инструментите съответно също е различна, дори и мощността им да е еднаква. При еднакви условия цената на перфоратора е 3-4 пъти по-висока от тази не бормашината.

Трябва да изберете модел, изхождайки от редица параметри:

 • Необходимата мощност;
 • Работният материал;
 • Условията на работа;
 • Мащаба на поставената задача;
 • Бюджета.

Ако ще се върши малко работа, закупуването на перфоратор е нерационално.

Няма отговор на въпроса „Кое е по-добро?“. Това, какво ще изберете да купите, се определя от сферата на използване и съответните условия. Ако не се предполага извършването на сериозни ремонтни дейности, е оптимално да изберете ударна бормашина. Тя е подходяща за дървени и метални покрития, завъртане на крепежни елементи. Рационално ще е да изберете перфоратор, когато има нужда да пробивате твърди повърхности (камъни, бетон, тухла), да направите големи дупки или да се демонтира.