За да се осигури стабилна работа на водопровода, трябва да се изясни какво е това хидроакумулатор. Това полезно устройство е необходимо за автоматизиране работата на независимите водопроводни системи.

То също така позволява да се удължи забележимо срокът на използване на помпата и да се защити оборудването от хидравлични удари.

В този материал ще Ви разкажем за конструкцията и принципите на работа на хидроакумулатора, а също така ще Ви дадем съвети за монтажа му.

Устройство и принцип на работа на хидрофора

Хидрофорът се различава от обикновения уред за съхранение на вода с по-сложната конструкция, която разширява функциите му осезаемо.

Той се състои от:

  • Метален корпус;
  • Вътрешна мембрана;
  • Нипел;
  • Водопроводна връзка.

Мембраната разделя съда на две части, едната е предназначена за вода, а във втората се вкарва въздух или инертен газ. В резултат на това течността в съда е под определено налягане. Това позволява да се регулира напорът на водата в системата.

За това дали е необходим хидрофор, може да каже всеки, който поне веднъж се е сблъсквал с проблеми с ниското налягане на водата в системата. В някои случаи задачата се решава с помощта на помпа за повишаване на налягането, но хидрофорът е по-ефективен вариант.


Той се монтира в системата след помпата на външния или на вътрешния тръбопровод, конкретната схема зависи от характеристиките на самата система. Водата постъпва в съда и се трупа там, при това, благодарение на мембраната вътре, се създава налягане, което е необходимо за нормалната експлоатация на автономната водоснабдителна система с безотказно подаване на водата.

Обикновените уреди за съхранение на вода не гарантират подходящите характеристики на налягането за водопровода, тъй като напорът се създава само заради разликата във височината на точката, от която се извлича водата, и на съда с водата. А при хидрофора съдът не трябва да се вдига горе, тъй като може да изпомпва въздух, за да създаде необходимия напор.

Съвременната технология, например хидромасажорите, джакузитата, съдомиялните машини, може да функционира само при нормални граници на налягането във водопроводната мрежа. Даже и при едно взимане на душ е по-удобно, ако потокът на водата е достатъчно силен, а не да тече слаба струйка.

Хидрофорът се използва задължително заедно с реле за налягането, което се управлява от помпата, подаваща водата от кладенеца, герана и т.н. и от манометър, предназначен за контролиране и проследяване на работните параметри на независимото водоснабдяване.

Релето се настройва така, че при достигането на необходимото за ползвателя налягане помпата да се включва и изключва. Когато в хидрофора се натрупа достатъчно количество вода и налягането достигне максимално зададената граница, помпата ще се изключи. Този показател по разбираеми причини се нарича изключващо налягане.

В процес на използване на вода налягането в съда постепенно намалява. Когато то достигне минимално зададената граница (включващо налягане), помпата започва да работи. Водата постъпва в съда, налягането се увеличава, достига предела, след което помпата се изключва. След това водата отново излиза от съда, когато стопаните отворят крана, налягането пада, релето пуска помпата и т.н.

Ако хидрофорът и релето ги няма, помпата ще се включва всеки път при отварянето на крана. Използването на помпата по такъв начин не е рационално, защото ресурсът на работата ѝ е ограничен до определен брой включвания и изключвания.

Освен това помпата подава водата с голям напор, което може да провокира хидравличен удар. Този тип налягания са вредни за водопровода, могат да повредят тръбите. А хидрофорът е здраво устройство, което ще бъде буфер и защитна система срещу нежелателно въздействие. Накрая, хидроакумулаторът позволява да се запасявате с вода. Дори и при липса на електрическа енергия за известно време може да използвате водата, която се съхранява в хидрофора. Разбира се, запасът не е кой знае колко голям, но може да се окаже много полезен.

Какви видове хидроакумулатори има?

Съществуват хоризонтални и вертикални хидрофори, монтират се различно. Обикновено съдовете с обем до 50 л се монтират хоризонтално, а с по-голям обем – вертикално, за да не заемат много място. Това не повлиява на ефективността на уреда. Можете да изберете модел, който ще Ви е удобен за използване и ще е подходящ за мястото, на което ще се монтира.

При вертикалните и хоризонталните модели за отвеждане на въздуха от частта, в която е вкаран въздух или газ, има нипел – въздушен клапан. Той се използва много лесно. При всички видове хидрофори той се намира от противоположната страна на тази, на която е фланецът за свързването на оборудването към водопровода.

Цветът на съда обикновено и светло син или син, за разлика от червените

разширителни съдове за отопление. Те не са взаимнозаменяеми, за производството на мембраните се използват различни материали. В „студените“ съдове се използва хранителна гума.

Освен това сините хидроакумулатори могат да понесат по-високо налягане от разширителните съдове. Те не трябва да се използват не по предназначение, ще се повредят бързо.

При вертикално ориентираните хидрофори водата се подава отдолу, а излишният въздух се изпуска при нужда отгоре посредством нипела. При хоризонталните варианти както подаването на водата, така и изпускането на въздуха се осъществяват отстрани.

Резбовото съединение за свързването към водопровода винаги е един и същи размер – ½ инча. Резбата за свързването на мембраната може да е вътрешна или външна. Размерите им също са унифицирани, вътрешната резба е ½ инча, външната – ¾ инча. Това е важен момент, защото за сигурното свързване трябва размерите на връзката и водопроводната тръба да съвпадат.

Ако трябва да се организира независимо водоснабдяване, трябва да знаете как е устроен обикновения хидрофор за вода. Трябва да прецените вариантите за свързване към водопровода и начините за изпускане на въздуха, ако налягането превиши нормативните граници, а също и схемите за свързване към системата.

Трябва да знаете, че те са проектирани спрямо условията на страната, където са произведени, невинаги съвпадат с реалността у нас. Условията на експлоатация могат да се окажат доста трудни при някои модели, така че трябва да имате предвид и това.