Един от основните работни параметри на отоплителната система в частен дом е нейната автономност. По закона на Мърфи всички сериозни повреди се случват зимата, при лютите студове.

Ако отоплителната система откаже в това време, само за няколко часа може да се случи такава беда, за поправянето на която ще трябва много време и средства. Затова, след като се постави помпа, трябва веднага да се направи следващата крачка – да станете независими от промишлената електрическа мрежа.

За тази цел има специален уред, получил името Източник на непрекъсваемо захранване. За какво е необходим източникът на непрекъсваемо захранване? Кое е по-добре: UPS или мобилна електростанция? Как да изберете правилно UPS за отоплителна помпа? Какво е интерактивен UPS? Какво представляват Ups устройствата с двойно преобразуване? Как се монтира правилно UPS? На всички тези въпроси ще отговорим тук!

За какво се използва UPS устройството?

След краткото въведение е време да преминем към по-детайлното разглеждане на устройството на UPS уреда, а също така да разберем защо трябва да си вземем UPS.


Източникът на непрекъсваемото електрическо захранване (или UPS) е автономен източник на електрическа енергия, който може в рамките на определено време да поддържа техниката в работоспособно състояние.

Често във водоснабдителните системи, отоплителните системи и канализацията се случват повреди, за поправянето на които е необходимо много време.

За времето, в което ще се прави ремонт, не само пада температурата в помещенията, могат да пострадат и тръбите и други елементи на мрежата.

Но този проблем се решава с инсталиране на резервна помпена станция.  Днес трябва да взимаме предвид честите прекъсвания на електричеството.

Този въпрос е много важен, тъй като без електричество помпата няма да работи, съответно течността в отоплителната система ще спре да циркулира.

Най-лошата последица е тръбите да замръзнат и помещението да стане неизползваемо за известно време.

Нито едно електрическо дружество няма да възстанови щетите, цялата отговорност лежи на гърба на стопанина на дома.

Точно за тези случаи са създадени UPS устройствата, които акумулират електрическа енергия, а при аварийна ситуация осигуряват работа на помпата.

Този уред е просто необходим, тъй като позволява да се поддържате, докато не се отстрани повредата в трансформатора или електрическата централа.

Кое е по-добро – UPS или мобилна електроцентрала?

Достойна замяна на UPS устройството може да бъде преносимата електрическа станция с бензинен или дизелов двигател. Преди да изберете окончателно, трябва да си отговорите на най-важния въпрос – каква функция ще изпълнява уредът?


Ако при Вас токът спира за максимум 1-2 часа, UPS-ът ще е идеалното решение на проблема Ви. Но в някои райони обитателите на частните домове могат да останат без ток цял ден или повече. В този случай трябва да си вземете електростанция, най-добре на дизел.

Предимства на UPS-ите:

  • Лесни са за използване;
  • Компактни са;
  • Екологични са;
  • Безшумни са.

Към всичко, изброено по-горе, UPS-ът е не само автономен източник на електрическо захранване, този уред може да изравнява разликите в потенциалите, да предотвратява последиците от скоковете в напрежението или периодично възникващите понижавания на напрежението в електрическата мрежа.

Основни предимства на домашната електрическа станция:

  • Подаването на електроенергия дълго време (докато има гориво и масло);
  • Лесно използване. За включването на съвременна електростанция е достатъчно да се натисне едно копче.
  • Малки размери и мобилност.

Освен положителните качества, електрическите централи имат и маса недостатъци. Например:

  • Както всеки друг механизъм, тези устройства изискват провеждането на качествено техническо обслужване, а също и периодичен ремонт.
  • Качеството на електрическата енергия от тези уреди (напрежение, честота) невинаги е високо и точно. Освен това мобилните електростанции от 5 кВт и повече са на много висока цена.

Ако разглеждаме положителните и отрицателните качества на UPS и електроцентралите, най-добре е да се спрем на първия вариант. UPS-ите са много по-лесни за обслужване и работа. Нямат нужда от гориво, освен от електроенергия, която е много по-евтина от дизела или бензина.

В следващата част от нашия материал (ТУК!) продължаваме да даваме правилните отговори на зададените в началото на статията въпроси. Не спирайте да четете и изберете правилно!