В ПЪРВАТА ЧАСТ се спряхме на почти всички точки, които трябва да имате предвид, когато си купувате манометър. Остана точката за условията на експлоатация на манометрите.

Когато избирате манометър, трябва да имате предвид условията, при които се използва такъв уред.

Условия на експлоатация на манометрите

Ако се предполага, че при използване манометърът ще изпита по-особени въздействия, такива като: работа с вискозни вещества, въздействие на агресивни среди, работа в условия с висока вибрация, в условия на високи (над +100 градуса) и ниски (под -40 градуса) температури, трябва да използвате специализиран уред, предназначен за работа в съответните условия.

Превод на единиците за налягане на манометрите

Често има нужда да се измерва налягането в нестандартни единици. При покупката на малко манометри заводите няма да променят скалата спрямо необходимите за Вас единици за измерване. В този случай е полезно да знаете как да си преведете сами измервателните единици за налягането в манометъра:

1 кгс/см2 = 10.000 кгс/м2 = 1 бар = 1 атм = 0.1 мПа = 100 кПа = 100.000 Па = 10.000 mH2O. = 750 mmHg = 1000 мБар.

Какво трябва да знаете за монтажа на манометър?

За да се монтира манометър, е необходимо допълнително оборудване. За монтаж на тръбата се използват трипътни кранове и иглени вентили. С цел защита на уредите се използват демпферни блокове, мембранни разделители, а също и контурни устройства.


Трипътен кран за манометър

С помощта на трипътния кран уредът се свързва с оборудването, в частност с тръбопровода. Може да се сложи и двупътен кран, в който е предвидено ръчно изхвърляне на налягането при изключване на уреда. Не трябва да се използват стандартни кълбовидни кранове, тъй като след затварянето им механизмът на уреда продължава да работи известно време под налягането на средата, в резултат на което може да излезе от строя преждевременно. При налягане до 25 кгс/см2 това е най-разпространеният вид съединение. Ако налягането е високо, трябва да се използват иглени вентили. Трябва да имате предвид, че резбата на крана трябва да си съответства с резбата на манометъра.

Демпферен блок

Той е необходим, за да се потушава пулсацията на измерваната среда. Монтира се преди манометъра. Рязкото и често измерване на налягането на измерваната среда създава пулсация, която трябва да се потушава, за да се измери налягането на средата.

Пулсация в тръбопровода се създава от помпите, в които не е предвидено устройство за плавно пускане, а също и многото кълбовидни кранове и дроселни клапани, отварянето на които създава хидравлични удари.

Мембранни разделители на средите

Това е защитно устройство, предназначено да предпазва механизма на уреда от попадането в измерваната среда на агресивни, абразивни и кристализиращи среди. Избирайки такова допълнително устройство, трябва да имате предвид, че резбата на манометъра трябва да съвпада с резбата на мембранния разделител.

Иглен клапанен блок

С негова помощ към техническото оборудване се свързват датчици за излишно, абсолютно налягане, налягане на разреждането, на манометрите. Този блок дава възможност да се прави дренаж на импулсната линия, а също и да се изхвърля налягане преди демонтажа на уреда. Използвайки иглен клапанен блок, можете да монтирате метрологично оборудване за контрол, без да изключвате датчика от измерваната среда.

Правила, които трябва да следвате при монтиране на манометър:

  • Манометърът се инсталира при липса на налягане в тръбопровода.
  • При монтиране на манометъра циферблатът трябва да е ориентиран вертикално.
  • Уредът трябва да се върти за щуцера с гаечен ключ.
  • Не се допуска да се използва сила към корпуса на уреда.

Особености при използването на манометър

При използването на манометър, за да не се съкрати срокът на неговата служба, трябва да спазвате правилата за експлоатация. Това означава да се следи температурният режим, допустимото налягане, вибрационното натоварване, да не се използват агресивни, вискозни и кристализиращи среди за уредите, които не са предназначени за това.

Едно от най-важните изисквания е да се осигури плавно подаване на налягане към уреда. Ако манометърът е спрямо условията за работа и не се нарушават правилата за неговата експлоатация, няма да се появят проблеми с функционирането му.

Не се допуска манометърът да работи, ако:

  • При подаване на налягане стрелката на уреда не се движи или се движи със скокове.
  • Е повредено стъклото на манометъра.
  • След спиране въздействието на налягането на средата стрелката не се връща към нулевата отметка.
  • Допустимите числа за точност при измерване са по-високи.


Как се прави проверка на манометър?

Има два вида проверка на манометъра:

Първичнапроверка, която се прави от завода производител, преди да се пусне манометърът за продажба на пазара. За това свидетелства клеймото на стъклото или на корпуса на уреда и съответната отметка в документите на манометъра. Първичната проверка се признава от контролните организации и се разрешава уредът да се използва до крайния срок на проверката, посочен в документите (1-2 години).

Вторична – след изтичане срока на първичната проверка на манометъра трябва да се направи вторична такава. Уредът, който подлежи на вторична проверка, трябва да е изправен. Иначе няма да премине проверката и парите, които сте дали за тази процедура, ще са изхарчени напразно.

Вторичната проверка на манометъра се прави от специализирани организации, които разполагат със съответното оборудване и лиценз, а също и от Българския институт по стандартизация и Национален център по метрология.