Почти във всяка извънградска къща слагат котли. Ако не изберете правилно топлогенератора или монтирате котелния агрегат с нарушения в нормативните изисквания, това може да предизвика аварийна ситуация и да стане причина за нестабилна температура в дома Ви.

Преди да си купят и да си поставят котел, собствениците на извънградски къщи и вили трябва да вземат предвид всички фактори, които влияят на избора на типа оборудване, а също и мястото, на което ще се постави. Ще Ви разкажем как работи системата за отопление на вила, къде е най-добре да направите котелно помещение и какво оборудване е необходимо за него.

Как да прецените какъв котел ще е подходящ за вилата Ви?

За начало, трябва да се определи топлинната мощност на котела. Тя се смята горе-долу от съотношението на 1 киловат на 10 квадратни метра отопляема площ. По-късно това съотношение се уточнява спрямо резултатите от научните разчети, които са основани на данните за климатичните условия на местността, топлотехническите характеристики на стенния материал, броя и размерите на прозорците и вратите и други параметри.

Ако имотът се намира в газифицирана местност, много въпроси отпадат автоматично. Използването на газ е най-евтиният вариант за отопление на къща. В другите случаи собствениците трябва да избират между котли на течно, втечнен природен газ или твърдо гориво.

Котелното помещение се прави спрямо типа котел и според нормативните изисквания.

За котлите на течно гориво и на природен газ са необходими специални херметични съдове за съхраняване на горивото – дизелово или пропан-бутан. За твърдото гориво като дърва, пелети, въглища също трябва да намерите подходящо място за складирането им. То трябва да е сухо, проветриво, пожарообезопасено.

Работата на електрическите котли е ограничена от електрическата мощност, а освен това и от нарушенията в подаването на електрическа енергия. Ограничения в работата почти няма, макар че там, където се монтира електрически котел, може да няма достатъчно отделена електроенергия по техническите изисквания. Още един важен детайл – електричеството е по-скъпо от газта.

Какви са изискванията за котелно на вила и къща?

Съвременните стенни газови котли представляват мини-котелни. Агрегатите могат да се монтират в кухнята, в банята, в коридора, тоест в помещения с добра вентилация и обем не по-малко от 8 кубика при височина на тавана не по-малко от 2,2 м. Продават се стенни газови котли с мощност до 80 кВт. Те са подходящи за сгради с площ 400-500 кв. м. Но за да си направите мини-котелно, трябва да го свържете към газова магистрала, което е проблем, ако имотът не се намира в газифицирана местност.

Котли на течно и на твърдо гориво, а също и подови котли на магистрална или на природна газ, се монтират в специално оборудвано за целта помещение с отделен изход за навън. Електрически котел може да се монтира спрямо електропроекта, утвърден от съответните органи.

Котелното помещението трябва да е с площ не по-малко от 6 квадратни метра при височина на тавана не по-малко от 2,5 метра, а обемът на котелното да е не по-малко от 15 кубични метра.

В котелното помещение трябва да има прозорец, който да се отваря навън, или врата с прозорец. Прозорец е необходим в котелното съгласно правилата за изграждане на газово котелно в жилище, иначе проектът няма да мине проверка в съответните служби.

В котелното трябва да има и място за допълнителното оборудване – хидравлични тръби, разширителен съд, спирателна арматура, група за безопасност – това е необходимият минимум. Тука се поставя и бойлерът за гореща вода.

Освен това е необходимо да се осигури свободен достъп до агрегатите и отворите на вратите да са не по-малко от метър широки. В котелното помещение се монтира водопровод за захранване на котела и канализация за отвеждане на отпадъчните води. Вентилационните отвори, прозорците и вратите осигуряват троен въздушен обмен на час. Стените и подът трябва да са облицовани с керамични плочки или друг практичен и огнеупорен материал. Така ще се получи достатъчно голямо и добре организирано техническо помещение, чиято площ е достатъчна, за да се направи водоподготовка и да се постави друго инженерно оборудване.

В статията „Може ли да се направи котелно помещение в гараж?“, която е продължение на този материал, ще разгледаме този въпрос и как влияе котелната техника върху екологията.