Гаражът може да е изцяло вграден в къщата, вградено-пристроен, пристроен и отделна постройка. В първите три случая той е част от вилата и е включен в общата схема на основната сграда. Техническо помещение може да се присъедини към гаража при спазване на всички нормативни изисквания.

Да отделяте котелното помещение от къщата, тоест да монтирате котел с хидравлична връзка и бойлер в отделна постройка от къщата, е технически неоправдано и икономически необосновано. Котелът се свързва с отоплителната мрежа, по чиито тръби нагретият топлоносител се доставя до радиаторите, а след това се връща обратно за следващата порция топлина. Движението на течността се поддържа от циркулационна помпа. По този начин, ако котелът е на 50 метра от къщата, за да се изпомпи топлоносителят до къщата, ще е необходима мощна помпа. Тази по-мощна помпа ще употребява повече електрическа енергия. Ще трябва и да прокарате изолирано трасе под земята, което съвсем не е евтино. Така че, рядко се прави отделна техническа постройка, и то само в големи имоти с няколко самостоятелни постройки.

Удобно ли е котелното помещение да е в гаража?

Гаражът е специфичен обект, тъй като през зимата в него трябва да се поддържа положителна температура на въздуха: не повече от +5 градуса по Целзий. Благодарение на това върху метала няма да се образува конденз, което значи, че няма да се появи корозия. Нестабилният микроклимат прави гаража непригоден за монтиране на чувствителното към спадовете в температурата и влажността котелно оборудване. За отопление на помещението е подходящо да се сложи електрически котел с ниска мощност – до 3 киловата, който се монтира в съседно, отделно от основното пространство на гаража помещение.

Как влияе котелната техника върху екологията?

Димът, който излиза от котелното, съдържа продукти на разпад. Те се образуват, когато горивото изгаря.

Газовите котли изпускат в атмосферата предимно въглероден диоксид и други въглеродни съединения. Димът от горенето на дизелово гориво съдържа опасни вещества: оксиди на сяра и азот, бензопирен, кетон и дори соли на тежки метали. Колкото по-ниско е качеството на горивото, толкова по-разнообразен е съставът на газа. Но съвременната котелна техника преминава през специални тестове за съдържание на вредни съединения в количество, което не превишава допустимата концентрация.

На пазара можете да намерите конвекционни котли. Те пренасят топлинната енергия от горещите газове към топлоносителя. Може да намерите и по-ефективни и екологично безопасни кондензационни котли. В тях се извлича конвективната топлина и скритата топлина, която излиза при кондензацията на водната пара. Влагата разтваря продуктите на горене. Киселинният „микс“ се неутрализира в системата за неутрализация на кондензата, която се намира в конструкцията на котела.

Отвеждането на дима се случва благодарение на тяга. Тя се появява заради разликата в атмосферното налягане. Колкото по-високо е коминът, толкова по-силна е тягата. Това е още една причина котелното да е в основната къща – на най-високото място на имота. Например при двуетажна къща на височина около 10 метра, коминът трябва да е половин метър по-висок от най-горната част на покрива. Отхождащият газ излиза от толкова висока тръба с голяма скорост и се разсейва в атмосферата. Ако котелът е в едноетажна постройка, димът при определени сезонни условия ще се стели по имота, а вредните вещества ще се отлагат по листата на дърветата, по моравата, по овощните култури.

Какво трябва да имате предвид при организирането на котелно помещение:

  • Котелното трябва да се оборудва по проект, който е одобрен от съответните органи. Котел се монтира и пуска от експерт.
  • Мощността на котела се определя спрямо размерите и конструктивните особености на къщата. Решението за това какъв тип да е котелът се взима в зависимост от това какви горивни ресурси са достъпни.
  • Котелното се прави в специално предназначено за целта техническо помещение. Топлогенератор, водонагревател и други агрегати се монтират в съответствие с действащите нормативи и изисквания.
  • Във всяка отопляема постройка се прави автономно отопление на базата на различни типове котли.
  • Специално внимание трябва да се обърне на комина. Съвременните котли имат ефективна система за отделяне на дима. Кондензационната техника изпуска пречистения от вредните примеси охладен дим.