За да си осигурите качествено поливане на растенията на вилата или на къщата на село, не е задължително постоянно да притичвате с лейката или маркуча по двора. Всичките Ви усилия в поливането могат да се сведат до минимума с едно завъртане на крана, ако си инсталирате система за капково поливане.

Сега ще Ви разкажем какво представлява тази система и ще отговорим на най-често задаваните въпроси за капковото поливане. Ще обясним как се монтира правилно, как се използва и как да спестите вода двойно.

Защо да си монтирате система за капково поливане?

Едно от най-важните условия да получите добра реколта е своевременното и регулярно овлажняване на почвата. Точно с тази задача се справя перфектно системата за капково поливане. Тя работи елементарно, но едновременно с това гениално – по специално перфориран маркуч водата се доставя директно в кореновата система в необходимите количества без Вашата намеса.

Тази система Ви решава наведнъж няколко задачи – пести вода, работи дори и при ниско налягане във водопровода, доставя вода директно до корените на растенията, подава оптимално количество вода, не размива плодородния слой, намалява протичането на водата и на торните разтвори под зоната на корените, намалява количеството плевели – просто не им достига влага, за да растат.

Части за капково напояване и налягане на водата със събирателен съд.

Капковото поливане работи дори и при ниско налягане. За разпръсквачите, пръскалките и поливането с маркуч налягането във водопроводната система трябва да е най-малко 1,5-2 АТМ, а за да функционира капковата система – 1 АТМ и по-малко. Тоест системата за капково напояване е подходяща за тези, които не могат да осигурят достатъчно налягане на водата за другите системи за поливане.

Какъв тип система за капково поливане да използвате?

От техническа гледна точка, има два вида капково поливане – наземно и подземно. И подземното, и наземното капково са еднакво добри. Трябва да изберете, изхождайки от своите лични предпочитания. При монтирането голяма разлика няма, но подземната система е малко по-скъпа. Може да не намерите смисъл да харчите повече.

Системата за наземно напояване се справя чудесно със задачите си. При наземното поливане водопроводите представляват маркучи с вградени капкомери, които подават водата на порции, полиетиленови ленти с отвори или порести маркучи, направени по специална технология.

Много добра е системата за капково напояване за отглеждане на ягоди. От качественото поливане пряко зависи реколтата. Тъй като корените на ягодите са в повърхностния слой на почвата, те не могат да си набавят вода от долните слоеве. Точно затова постоянното доставяне на вода до растенията е толкова важно.

Как се сглобява и монтира система за капково поливане?

Специалните маркучи с капкомери или отвори се свързват с основната тръба, която тръгва от водопровода или от герана. Ако зоните Ви за поливане са повече от една, трябва да свържете маркучите към помощни линии.

Препоръчваме Ви между водопровода и основната тръба да поставите събирателен съд, който да е на малко по-високо ниво от земята – на около един-два метра. Това ще помогне да създадете допълнително налягане в тръбите. Важно е и това, че в този съд водата ще се стопля до комфортната за растенията температура.

Основната линия се свързва с водопровода чрез външен кран, който може да се управлява ръчно. Ако има възможност, може да се управлява и автоматично. За целта е необходимо да се инсталира контролер, с помощта на който може да се настройва ежедневното поливане в определено време, да се регулира напорът на водата и нейния разход. Ако налягането във водопровода е прекалено силно, ще трябва да си купите и регулатор на налягането.

Система за капково поливане можете да монтирате сами

При маркучите за капково напояване са предвидени капкомери с малки диаметри. За да не се запушат с неразтворени частични мръсотия, трябва да монтирате филтри, които да отговарят на типа капкомери и на качеството на водата. Освен това трябва да знаете и какъв е типът на почвата в двора Ви. От това зависи и оформянето на линиите – броят на капкомерите и разстоянието между тях. Пясъчната почва например изисква по-близко разполагане на отворите в маркуча, тъй като водата се просмуква бързо в почвата. Ако почвата е глинеста, водата остава по-дълго време в горния слой, затова капкомерите могат да се раздалечат.

Наземно или подземно капково поливане е подходящо - кое е по-добро?

За свързването на всички части трябва да си купите ъглови фитинги и тройници за свързване на поливни маркучи с основната тръба, за разклоняването им, за промяна на посоката им; стартови конектори за свързване на капковата лента с водопровода от пластмаса; тапи за краищата на магистралната тръба и капковата лента или маркуча. Най-добре е да използвате фитинги от качествен полиетилен, това важи между другото и за събирателния съд, тъй като металният ръждясва и замърсява водата.

Как да вкарате тор с помощта на системата за капково поливане?

Капковото напояване е много популярно, защото позволява да се използва едновременно и вода, и торен разтвор. Това минимизира загубите на вода, труд и време. Тор трябва да се използва в готова течна форма или в твърда, но добре разтворена във вода.

За да осъществите тази функция в системата за поливане, паралелно на основната тръба се монтира инжектор и допълнителен филтър. Благодарение на понижаването на налягането инжекторът абсорбира торния разтвор от отделен съд с помощта на гъвкав маркуч, а след това добавя тора в потока на водата за поливане.

Монтажът на инжектор не изисква големи усилия, не е и скъпо удоволствие. Много готови поливни системи се продават с инжектор.

Как да се грижите за системата за капково поливане?

В грижата за капковото напояване най-важното е да следите капкомерите или отворите в маркуча да не се замърсят. Самите маркучи също трябва да се промиват от време на време. Честотата на тези мероприятия можете да определите спрямо качеството на водата. За да промиете цялата поливна линия, махайте тапите от краищата на всички тръби веднъж годишно.

Най-малко веднъж месечно трябва да чистите филтрите. Ако водата е силно замърсена, ще трябва да го правите по-често.

Когато се грижите за поливната система, наблюдавайте растенията – ако са израснали, трябва да им осигурите равномерно подхранване и да промените количеството капкови линии или капкомери.

С настъпването на студеното време капковата система за поливане трябва да се изпразни от водата, а там, където това е невъзможно, да се продухат тръбите с помощта на мощен компресор. Полиетиленовите тръби и маркучи трябва да се завият и да се поставят в някакво помещение за съхранение през студения период от годината.

Какво трябва да знаете за капковото поливане?

  • Пести вода, тъй като овлажнява корените директно.
  • Можете сами да си монтирате капкова система за напояване. Тя може да е подземна и наземна. И двата типа работят добре.
  • За инсталиране на капково не е необходимо високо налягане в тръбите. Можете да постигнете необходимото налягане, ако между основната тръба и водопровода поставите по-високо събирателен съд.
  • При монтажа трябва да вземете предвид типа на почвата. От това зависи колко близо ще са капкомерите. При пясъчна почва – по-близо един до друг, при глинеста – по-раздалечено.
  • Контролер може да автоматизира системата напълно. С негова помощ можете да настройвате да се полива на определени периоди от време.
  • Независимо какво е качеството на водата, трябва да се монтират филтри, които ще осигурят безпроблемна работа на капковата система за напояване.
  • За да вкарате тор с помощта на поливната система, трябва да монтирате отделно инжектор.
  • Системата за капково поливане трябва да се прочиства регулярно – поне веднъж на месец.
  • През зимата капковото се маха.