При лентите за капково стената е по-тънка, затова те могат да издържат само на ниско налягане на водата – при значително повишаване на налягането лентата може просто да се скъса. Лабиринтите вътре в лентите, по които преминава водата, са много тънки, затова се замърсяват по-бързо.
Стените на тръбите за капково са по-дебели от тези на лентите и могат да издържат по-високо налягане на водата. Те се замърсяват по-бавно и служат по-дълго. Лентите са направени да издържат един-два сезона, а тръбите - около шест-седем. Тръбите струват повече от лентите, макар че с времето цената се оправдава. Заедно с това, лентите не отстъпват на тръбите по качество на напояване.

Капкообразувателите в тръбите биват вградени и за вграждане. Ако тръбата вече е комплектувана с капкообразуватели, няма да можете да регулирате разстоянието между тях. Същото е и с лентите. Отворите за водата в лентите са разположени вече с определено разстояние между тях. Ако вадите Ви са стандартни, добър вариант са ленти и тръби с разстояние между капкообразувателите 20-30 см.

Капкообразувателите за вграждане са подходящи там, където вадите са нестандартно разположени. В този случай може да купите цяла тръба, в която да направите отвори за капкообразувателите.

Лентите и маркучите най-добре поставяйте с отворите и капкообразувателите нагоре. Ако лентата лежи с отворите надолу, въздухът не може да излиза от нея. В тази ситуация лентата може да се накъса и да започне да тече. Тръбите и лентите, положени с отворите надолу, се задръстват и замърсяват по-бързо.

С какво се свързват всички елементи на системата?

Преди да монтирате системата за капково напояване, трябва да направите план на участъка, да измислите къде ще са насажденията, как и към какви вади ще се поставят линиите за капковото. Добре съставеният план ще Ви помогне да пресметнете колко и какви тръби, ленти и свързващи елементи ще са Ви необходими.

Елементи на система за капково напояване.

Всички елементи на конструкцията се свързват с помощта на специални детайли, които се наричат фитинги. Това е общо название за тройници, разклонители, ъгълчета, муфи, конектори. Необходимият набор от фитинги винаги зависи от плана на системата и във всеки случай е индивидуален.

Разклонителите например са необходими за свързване на магистралните тръби към поливната система. Тройниците – за свързване на тръбите една с друга. Конекторите – за свързване на магистралните тръби с линиите за капковото.
Ремонтите муфи за лентите на капковото са необходими за свързването на две парчета лента при възвишения, тройниците и ъгълчетата – за завиване и разклоняване на лентите.

Защо Ви е необходим таймер за поливане?

Таймерът е малко устройство, което Ви позволява да автоматизирате процеса на поливане напълно. Таймерите биват механични и електрически. При първите задавате само времето за поливане, тоест трябва сами да включите водата и да започне поливането, а устройството ще я изключи след изтичане на зададеното време.

При електронните таймери задавате повече параметри. Този уред може сам да включи и изключи водата, да стартира поливането в определено време и само на определен участък от системата.

Механичните таймери са по-евтини от електронните, но трябва да имате предвид, че електронните са по-удобни.

Какви са предимствата на готовите капкови системи за поливане?

Ако сте прочели цялата статия и сте осъзнали, че не искате да се оправяте сами с всички тънкости за настройването на системата, да измисляте план за свързването ѝ и да избирате сами елементите, можете да обърнете внимание на готовите набори капково поливане.

В тях има всичко необходимо за свързване на системата. При избор на набор трябва да уточните диаметъра на връзката с основната тръба – тя трябва да е подходяща за Вашия източник на вода за поливане. Друга важна характеристика е дължината на маркуча или лентата и налягането, което може да издържат те.

Трябва да знаете и какъв ще Ви е разходът на вода със съответния набор, за да съчетаете събирателния съд. От броя на капкообразувателите или отворите и площта за поливане зависи колко растения ще може да обхване тази система.