Гаечен ключ е онзи инструмент, с който се завиват или развиват резбови елементи. Този инструмент се предлага в различни варианти, което влияе не само на удобството от използването му, но и на възможността да се завиват и отвиват съответните крепежни елементи. Много майстори знаят какъв вид гаечен ключ трябва да използват за съответната работа. За да не се затрудните с избора на гаечен ключ, ще разгледаме видовете и особеностите на използването на този инструмент.

Какви видове гаечни ключове има и по какво се различават?

Най-старият гаечен ключ, чиято конструкция е била разработена много отдавна, се нарича челюстен гаечен ключ. Казва се така, защото работните му елементи приличат на челюсти. Този вид гаечен ключ е много популярен и днес, тъй като с негова помощ може да се завъртат и отвъртат резбови крепежни елементи с шестоъгълна шапка.

Освен челюстния гаечен ключ има и други видове:

  • Звездогаечни;
  • Комбинирани, когато от едната страна е челюстен, а от другата - звезда като работен елемент;
  • Глухи;
  • Раздвижени.

Видове гаечни ключове - предимства, недостатъци, функции, разлики.

Всеки вид има не само собствени конструктивни особености, но и възможност да се използва в конкретни ситуации. За да разберете по какво се различават видовете гаечни ключове, трябва да разгледате детайлно моделите и да разберете в кои случаи трябва да използвате едни или други гаечни ключове.

Челюстен гаечен ключ – конструкция

Ако говорим за гаечни ключове, първо трябва да кажем за челюстния ключ. Той е предназначен за работа с резбови крепежни елементи, които имат шестоъгълна форма на шапката.

Шапката на болта ли гайката се задвижват с помощта на челюстен гаечен ключ с две рогчета. Точно тези рогчета приличат на челюсти, откъдето идва и името челюстен ключ. Всички са свикнали да го наричат челюстен гаечен ключ и малко хора знаят, че всъщност правилното му име е гаечен ключ с отворен край.

Този гаечен ключ се състои от ръкохватка и работни части, които са едно цяло. Стандартният гаечен ключ с челюсти е със специална конструкция – специалното е в ъгъла на разположение на челюстите спрямо ръкохватката, който е 15 градуса. Има модели ключове, при които ъгълът на наклон е по-голям, но стандартното е 15 градуса.

Ъгълът на наклон на края на гаечния ключ е предназначен специално да облекчи изпълнението на работата в ограничено пространство. Когато видите такъв ключ, лесно можете да си представите каква е ползата от наклона на края спрямо ръкохватката.

Челюстен гаечен ключ или гаечен ключ с отворен край - стандартни ръчни инструменти.

Максималният ъгъл на наклон на рогчетата спрямо ръкохватката е 75 градуса. Всеки модел ключове има по две рогчета от всяка страна, което прави ключа по-функционален. При това размерът на челюстите е различен, което е необходимо за развъртането на различни по размер гайки и болтове.

Към предимствата на челюстния гаечен ключ се отнасят универсалността му и лесната му употреба. Освен това не струва много, което позволява всеки майстор да си закупи необходимия брой инструменти.

Сега за недостатъците – малката зона на съприкосновение на челюстите на гаечния ключ с крепежните елементи. Поради малкия контакт се увеличава натискът върху ъглите, които започват да се деформират. Това се случва, ако се използва по-голяма сила от тази, която трябва да се използва за крепежните елементи. Колкото по-големи са челюстите, толкова по-малка е вероятността те да се изтъркат.

Специален вид челюстен гаечен ключ е ударният. Той е предназначен да завърта и отвърта претегнати или ръждясали гайки. За целта едната страна на инструмента е удебелена, по нея се нанасят удари с чук. За да не се деформира инструментът, той е удебелен не само в областта на ударната част, а и по цялата си повърхност.

Отделен вид гаечни ключове, които засега не са толкова популярни, но това е само въпрос на време, са универсалните гаечни ключове. Особеното на тези ключове е, че едната им челюст е по-къса и е изпъкнала, а другата е по-вдлъбната. Тази конструкция позволява крепежните елементи да се раздвижват, без да трябва ключът да се премахва от гайката. Мястото на съприкосновение е далеч от краищата на гайката, затова вероятността от изтъркване на ръбовете е много малка.

Производителите твърдят, че тези инструменти ще са подходящи дори и ако гайката или болтът са изтъркани.

Стигайки до това заключение за челюстните гаечни ключове, можем да кажем следното – тези инструменти, заради елементарната си конструкция, са станали много популярни и се използват много и до днес.

Гаечни ключове звезди – особености и правилна употреба

Модернизирането на челюстния гаечен ключ е допринесло до появата на звездогаечните ключове. Другото им име е пръстеновидни, при които е премахнат един от основните недостатъци на челюстните ключове – малкото място на съприкосновение. При звездогаечните ключове този недостатък го няма, което позволява да се увеличи ефективността на този инструмент, особено при отвъртане на заклеймени и ръждясали крепежни елементи.

Вместо рогчетата, които са при челюстните ключове, при звездогаечните повърхностите са закръглени – глави, вътрешната част на които има 12 малки ръбчета. Заради тези ръбчета ключът обхваща цялата гайка, което позволява натискът да се разпредели равномерно на 6-те края на гайката или болта. Точно заради тази конструкция се осигурява висока надеждност и ефективност на този инструмент.

Профилът на главата на ключа звезда може да е с 12 или с 6 ръба. Най-разпространеният вариант е този с 12 ръба, но се срещат и модели с 6 ръба в кръгъл профил. Шестоъгълният профил се нарича TORX. Разликата между тези два гаечни ключа не е само в броя на ръбовете, а и в особеностите на използването им:

  • С ключа с 12 ъгъла се работи много по-удобно, тъй като при работата е достатъчно да го завъртите на 30 градуса, за да стане сцеплението с гайката или главата на болта.
  • Работата с шестоъгълния ключ е по-трудна в този аспект, тъй като, за да стане сцепление на профила с гайката или болта, трябва да завъртите ключа на 60 градуса.

По ефективност обаче победители са шестоъгълните ключове звезди. Това е така, тъй като те са с по-големи ъгли, поради което площта на контакта с гайката е по-голяма. Тази особеност позволява на майсторите да използват повече сила, отколкото с ключовете с 12 ъгъла.

Гаечните ключове звезди са с по 6 или 12 ръба - всеки от тях има предимства и недостатъци.

По вид звездогаечните ключове се делят по един много важен признак – разположението на кръглия профил. Той може да е на една плоскост или под наклон. Инструментите, които са равни (на една плоскост) са по-евтини от моделите, при които профилът е под ъгъл. Обикновено наклонът не е повече от 15 градуса, но има модели, при които извивката е 90 градусов ъгъл. Моделите с извит край са по-универсални, плоските се използват по-рядко.

Отделен вид звездогаечни ключове са ключовете с тресчотка. Вграденият механизъм осигурява максимално удобство при използване на инструмента, тъй като се изключва нуждата ключът постоянно да се маха от гайката или болта, за да се завърти. Звездогаечните ключове с тресчотка са по-скъпи от останалите техни аналози, но това е единственият им недостатък. При голяма сила тресчотката може да излезе от строя, затова не се препоръчва да се натяга много или да се развива силно затегната гайка.

Сигурно сте виждали звездогаечни ключове, които много приличат на челюстните. Тази прилика се дължи на това, че кръглият профил има прорез, заради който инструментът много прилича на челюстен ключ. Но това е вид ключ звезда, предназначен да осъществява по-надеждно обхващане на гайка, която е част от хидравличен или механичен механизъм.

По вид звездогаечните ключове се делят и спрямо формата на ръкохватката. Те биват прави – разпространен вариант, и извити. Извитите варианти звездогаечни ключове се използват за работа в труднодостъпни места.

Какви други видове ключове има и за какво се използват различните видове – вижте в продължението на тази статия – ТУК!