Към ПЪРВА ЧАСТ

Проверка и първа пломба на водомера

Монтажът на водомера започва с неговата проверка. При закупуването на водомер се преглежда дали ги има всички нули и няма нужда да се изисква проверка на работоспособността му – началните показания ще се отчетат при въвеждането му в експлоатация, а ако уредът се окаже повреден, ще получите експертно заключение, на основата на което продавачът ще Ви го смени. Обикновено не възникват проблеми в това отношение, тъй като продавачът ще го замени при доставчика по същия начин. Разбира се, ако водомерът не е бил купен от случаен човек.

За проверката водомерът се дава или на Института по метеорология, или в районното ВиК, или на лицензирана частна фирма.

Къде точно трябва да дадете водомера, можете да разберете от служителите на ВиК. Ако Ви кажат, че не знаят, отидете директно при главния инженер на ВиК – той трябва да знае. Това е записано черно на бяло в длъжностната му характеристика.

Водомерът се дава за проверка със заводския паспорт – след проверката в него ще се появи печат от учреждението и ще са попълнени съответните графи в паспорта. Във ВиК ще Ви кажат кога ще се пломбира водомерът. Разбира се, не трябва да се нарушава пломбата. Уредът с нарушена заводска пломба ще Ви го вземат от ВиК, но без пломба няма да Ви го вземат. Няма нужда да бързате да взимате водомера от проверката – няма санкции за забавяне.

Място за водомера

По принцип водомерът трябва да се монтира колкото се може по-близо до входа на тръбата в помещението. Понятието „колкото се може по-близо“ не е конкретизирано, тъй като мястото, където влиза тръбата, може да е много различно в различните жилища. Инспекторите при въвеждането на водомера в експлоатация гледат дали може да се достигне до водомера. Вижте и Вие, преди да го монтирате, за да не стане проблем после. Като цяло, монтажът на водомера се опростява много, ако сключите договор с ВиК и дойдат да го монтират от там. Но тази статия е предназначена за тези от Вас, които са решили сами да си монтират водомерите.

На практика при инспекторите не се появяват въпроси при монтажа на водомери в апартамент в тоалетната до тоалетната чиния, дори ако спирателният кран е изнесен на по-голямо разстояние по тръбата. Така „минава“ и монтажът в банята, ако тръбите минават през тоалетната по пода – в този случай следите от работата по тях на практика няма как да се скрият. Но тогава ще трябва да прекарате през стената обратно в тоалетната тръбата за казанчето.

В къщите инспекторите гледат повече. Тук трябва да се спазва правилото „не повече от 20 см от изхода на входната тръба от стената или пода“. Ако в имота Ви има водопроводна шахта, тя трябва да е с масивна конструкция и да е със здрав (метален) капак, също ще се пломбира. В този случай, за да се работи с нарушаване на пломбата, освен аварийни служители от ВиК и пожарната, трябва да извикате и инспектор за разпломбирането.

Монтаж на водомер

Самият монтаж на водомер не е труден и се прави по схема. Не трябва да има никакви водоразпределителни устройства преди сферичния кран. Ако тръбите са метални, първият и последният по потока на водата шевове се изолират с хидроизолационна лента или кълчища, другото се прави с уплътнения. Ще поясним накратко предназначението на елементите на този възел:

Как се извършва монтаж на водомер?

  • Спирателен сферичен кран – спира подаването на вода в помещението. Ако тръбата е пластмасова, може да е изнесен малко назад (срещу потока на водата).
  • Мрежест филтър – събира дребните налети, за да не се допуска замърсяване на водомера. В градските водопроводи няма такива налети по принцип, но все пак е необходимо да има такъв филтър.
  • Възвратен клапан – не допуска „превъртането“ на водомера. Това е възможно, ако няма вода в тръбите и крановете са отворени, заради което се засмуква въздух. Възвратният клапан е задължителен по закон.

Дребен нюанс: при монтажа обърнете тръбичката с филтъра (която стърчи под ъгъл) надолу, ако възелът на водомера е хоризонтално, или встрани от водомера, ако монтажът е вертикален. Тогава, ако трябва да разглобите и да почистите филтъра, натрупаното в него няма да попадне върху водомера.

В последната част на тази статия ще се спрем на въвеждането на водомера в експлоатация, ще Ви дадем и малко примери от живия живот. Продължаваме ТУК!