Към ВТОРА ЧАСТ

Въвеждане на водомер в експлоатация

След като сте монтирали водомера и сте се убедили, че не тече нищо от никъде и водомерът върти, можете да използвате водата, както и преди. Но и разходът Ви ще се смята все едно сте без водомер. Затова трябва да заявите въвеждането му в експлоатация.

В рамките на няколко работни дни у Вас трябва да дойде инспектор или упълномощен служител на ВиК. Трябва да си подготвите паспорта на водомера и акта от проверката му. Водопроводчиците по принцип не правят някакви кой знае какви проверки. Не са Ви необходими други документи – ВиК дружеството не е задължено да контролира квалификацията на монтиращия уреда специалист, ако водомерът е проверен, не е повреден и е поставен правилно.

Инспекторът ще запише в акта въвеждането в експлоатация и началните показания на водомера, ще пломбира целия възел с негова пломба и ще Ви даде да се подпишете на договор за обслужване.

Документи за въвеждане на водомер в експлоатация след монтаж и проверка.

Веднага щом подпишете този договор, Вие ще започнете да плащате водата си по водомера. Вторият екземпляр от договора и акта за въвеждане на водомера в експлоатация трябва да остане за Вас. Що се отнася до паспорта на водомера, ако той е само в един екземпляр, инспекторът трябва да го вземе със себе си, за да го копира, след което да Ви се върне. За да не ходите пак за паспорта, направете си едно качествено ксерокопие или сканирайте паспорта – инспекторът ще Ви благодари дори.

Случаи от практиката

1. Водата у нас не тече добре, а при съседите всичко е наред

Може да се е замърсил филтърът. Тогава в никакъв случай не трябва да разглобявате и почиствате филтъра сами, ще скъсате пломбата. Заявете във ВиК дружеството. По закон в този случай заявяването на специалист, почистването и пломбирането наново е безплатно.

2. Случайно скъсана пломба

Не се опитвайте „някак“ да я оправите – ще получите черни точки за тези си усилия. Незабавно, в първия работен ден, заявете за проблема във ВиК – от там ще изпратят специалист възможно най-скоро. Ще трябва да платите малко за новата пломба, но не губете време. Ако отчетникът забележи скъсаната пломба, ще трябва да плащате водата „в пълен размер“ за времето от последната проверка. А това може да е и година, може и да Ви глобят заради това, че не сте сигнализирали.

Дейности, изискващи разпломбиране на водомера

Ако се наложи такова нещо заради дейност на странична фирма или частен майстор с договор и проект, се заплаща от тях. Ако Вие при сключването на договора сте изпуснали този момент или сте работили сами по водомера, Вие плащате новата пломба.

Планирана и непланирана проверка

Ако сте сигурни, че водомерът Ви отчита повече, отколкото трябва (да речем, че се включили след него контролен проверен водомер), имате право на извънредна безплатна проверка. Разходът за водата, докато водомерът е на проверка, трябва да Ви се начислява на база показания от предходен период. Що се отнася до планираните проверки… Ще почакате.

„Сложни“ жилища

А как стоят нещата, ако в жилището има пожарен хидрант или двутръбно водоснабдяване с топла вода? Уви, в този случай няма как да монтирате водомера сами. Трябва да се направи или от служител на ВиК, или от лицензиран специалист от подизпълнителна фирма.

Макар монтажът на водомер да не е толкова трудна задача, колкото е проблемна, икономисването на вода го оправдава напълно. А тъй като водата поскъпва и явно няма да поевтинее, със сигурност излиза по-изгодно да имате водомер.