Градинарството не е проста задача и не е за всеки. Изграждането на добър градинар е цяла професия, но и любител с голяма страст и опознаване, може да се справи отлично. Доброто здраве на растенията е свързано с много грижи, една от които е подаването на вода към почвата, за да се набави влагата, която се изчерпва под въздействието на различни фактори. Летните суши са причината за нужда от най-често поливане, но има много други тънкости в тази сфера, които не са за подценяване. Точните рецепти тук не са в сила, растенията се характеризират с разнообразни видове, структурата им е различна, вида и обема на почвата оказват влияние, както и вятърът и средната денонощна температура.

 

Най-важните моменти, с които трябва да сте запознати при поливането на градината ви:

 

  1. Времето за поливане - сезонният характер определя в коя част от деня да се осъществи поливането. Лятото изисква по-обилно напояване- вечер, a при необходимост и сутрин, а през зимата- сутрин. Най-полезно е естественото поливане- дъждът. Често, обаче, той не се оказва пръв помощник, и вие трябва да изиграете неговата роля. Вечерното поливане в горещия период е по-благоприятно за растителността, защото почвата е по-изстинала. Така влагата достига по-бързо до корените и се изпарява по-малко количество вода. Зимната сутрин, от друга страна, е перфектният старт от деня, в който можете да напоите градината, за да осигурите свежестта на растенията през целия ден.

  2. Количеството вода - това е много важен аспект, за да не се стигне до преполиване или до прекалено малко количество, което не е достатъчно. Корените трябва да са добре овлажнени. Използвайте измервателни уреди, които показват степента на влагата. Така много лесно ще разберете кое е точното количество, от което имат нужда вашите насаждения.

  3. Каква вода да използвате - снежната и дъждовната вода са сред най-предпочитаните, защото валежите са процеси на природата и тяхното напояване е най-равномерно. Човешкият фактор е непосилен да се сравнява с природата, но когато тя не е много благосклонна, тогава трябва да приложите вашите умения. Придържайте съм към най-препоръчителната pH- стойност на водата, която варира в границите между 5.5.- 6.5.

  4. Как да поливате - поливането има технология. При най-традиционният метод, който се прилага и е ръчен - маркучът, трябва да знаете следното:

  • дръжте го в нагоре и по диагонал

  • внимавайте със струята да не е много силна и да увреди корените и клонките

  • използвайте разпръсквачи за по-качествено поливане

5Поливайте според вида почва - пропускливостта на почвата е значима при отглеждането на всякакъв вид култури. По-пропусклива почва означава по-ниско задържане на влагата - оттича се и става неусвоима. Глинестата почва поддържа равномерно количество на водата и притежава добре разпространяващи се свойства.

6.Вслушвайте се в желанията на растенията ви - бързо може да разберете, че растенията ви имат нужда от вода. Ясните индикации за това са наведените връхчета, които са загубили свежестта, липсата на листенца или пълното “клюмване” надолу. Не ги оставяйте в това положение, а се погрижете моментално за тях. От друга страна, цветя с добре развити корени, по-рядко се нуждаят от поливане. Както виждате, и в този случай, от ключово значение е индивидуалността на всичко, което е засято.