Филтърната система е полезна за здравето на човек и състоянието на водоснабдителната мрежа. На пръв поглед няма как да усетите, но във водата се съдържат замърсители и количество твърди частици, които попадат в организма, и дават отражение след време. Със здравословното състояние не може да се прави компромис, защото е невъзобновяем ресурс, за който трябва да се полагат непрекъснати грижи. Водата е жизнено необходима за съществуването и по ред други причини, което налага да се замислите сериозно какво пиете, и как да изберете най-правилния вариант за пречистването на течността.

Критерии, по които да изберете вашата филтърна система

  1. Отстраняване на замърсители - това е главен фактор да вземете решение за закупуване на подобна система. Всичко друго трябва да оставите на заден план. Вероятно, отдавна сте преминали на минерална вода, която купувате от магазина, за да не пиете тази от чешмата, защото е вредна. Мислите, че минералната е полезна, но в много случаи се оказва със същото качество, може би не ви е приятен вкусът и мирише леко неприятно. Май е време да се преориентирате към технология с добри филтри, които могат да отстранят десет или повече замърсители. Тогава ще бъдете по-уверени в консумацията на “полезната вода”. Голяма част от системите притежават сертификати, които показват, че са тествани. Изследванията не са еднократни, а продължават да се правят периодично за уверение, че са стриктно спазени здравните изисквания. Производителите не биха могли да загубят клиенти заради влошено качество, затова се интересувайте от тези допълнителни възможности, които ви предлагат фирмите.
  2. Поддръжка - гаранцията е различна, но най-дългият период е от една година. Можете да поискате повече информация от мястото, от което сте закупили филтърната система. Могат да ви препоръчат по-надеждни варианти или да ви обяснят как да я инсталирате. Попитайте за начини за удължителжаване на експлоатационния период на водните филтри, ако сте закупили с гаранционен срок по-кратък от година. Тази система не е нещо толкова значително за дома, но оказва положителен ефект в дългосрочен план. Тя е идеален начин да имате здравословна и безопасна вода с подобрения във вкуса, мириса и цвета.
  3. Характеристика - позиционирането на филтъра за вода под мивката ще намали вредителите. Технологията представлява последователност от няколко нива на пречистване. Имайте предвид това, когато избирате филтър - трябва ви такъв, който да го прави поне на три нива. Всяко звено премахва от водата утайка, химикали и остатъци. Налягането на водата през системата също е ключов момент.  Силното налягане би могло да повреди тръбите ви и да предизвика течове. Не забравяйте, че животът на всеки филтър е с трайност най-много година, което означава, че ще трябва да се подменя най-късно тогава.
  4. Дизайн - дизайнът е важен, не толкова от естетическа гледна точка, а за да е такъв, че да заеме цялото пространство под мивката. Трябва да внимавате с големината и да прецените правилно свободното място, което ще му отредите. Поставянето е много лесно, при повечето модели се извършва с лекота, само с едно завъртане. Това е добре, когато ви се налага и подмяна, защото няма да е свързано с допълнителни разходи за професионален майстор в областта. Затова, избирайте такава филтърна система, която да включва всички допълнителни компоненти за монтаж и филтри, които няма да ви затруднят да ги смените.