Да изберем оптимален размер на мивката за кухнята според нуждите ни и да се насладим на получения резултат.

Не е много трудно да преценим какъв размер мивка е подходящ за кухнята ни. За тази цел трябва предварително да знаем размерите на кухненската гарнитура и да изберем къде ще бъде мястото на мивката.

Какво още влияе на размера на мивката?

Размерът на мивката зависи от това колко голямо е семейството и дали се храните често вкъщи, а също и дали ползвате миялна машина.

Отговорът е прост – колко е голямо семейството Ви и какво предпочитат да ядат по принцип. За малко семейство от 1-2-ма човека е добре да се избере по-малка мивка – до 45 см в диаметър или ширина. Често се храните навън или вкъщи си имате миялна машина? В този случай също е по-добре да помислите дали имате нужда от голяма мивка. Може би ще е достатъчно да си купите компактна откъм параметри, но с дълбоко корито мивка, за да миете в нея тенджерите и тиганите.

Ако семейството Ви е голямо, трябва да готвите много и съответно да миете планини от тенджери и чинии, се насочете към по-голяма и по-дълбока мивка. Същото може да се каже и за любителите на кексовете и печивата, защото в този случай мивката трябва да може да побере тавите и различните форми за печене.

Как да преценим размера?

Веднага ще отбележим, че различните производители на кухненски мивки обичат да пускат мивки със собствени фирмени размери. Има няколко стандартни размера за мивки на определени фирми (кръгли, правоъгълни и т.н.), но те са по-скоро изключение сред голямото разнообразие на съвременните модели.

Основните параметри на мивките могат да се класифицират по следния начин:

  • Размер на мивката;
  • Размер на коритото на мивката;
  • Ширината на шкафа;
  • Изрезът под мивката.

Размер на мивката

В каталозите този параметър понякога се обозначава като „размер на работната повърхност“. Иначе казано, това са максималните габарити на мивката от единия до другия ѝ край. Много често точно по тези параметри производителите и търговците ни объркват донякъде, като посочват различни обозначения на физичните величини на един и същи размер. Ще дадем пример. Това са снимка и чертеж на овална мивка от изкуствен гранит с размери 612 х 492.

Снимка на овална черна мивка.

Обърнете внимание, че размерите на кухненските мивки на чертежите винаги са посочени в милиметри, а ние сме свикнали да използваме повече сантиметри.

Производителят е посочил в техническите характеристики следното:

Размер (Д х Ш): 612 х 492, тоест дължината е 612 мм, а ширината е 492 мм.

Търговецът в ценовата си листа е изложил това:

Размери (Ширина х Дълбочина): 612 х 492, тоест тук 612 мм вече е ширината, а 492 мм е дълбочината.

И търговецът, и производителят са си прави за себе си, но са създали за потребителя известно неудобство.

Избирайки размера, имайте предвид, че при монтирането на мивката е добре да оставите поне по 3-5 см плот в краищата на мивката. Това ще позволи да се избегне попадането на вода по кухненската гарнитура, пода и дрехите Ви.

При монтаж на кухненска мивка трябва да остава минимум 3 см разстояние след краищата ѝ.

 

Още един важен размер е дебелината на стените на мивката. Голямо значение има той за мивките от неръждаема стомана, дебелината на стените на които варира от 0,4 до 1,4 мм. Колкото по-дебела е стоманата, толкова по-дълго ще служи мивката Ви и толкова по-малко шум ще създава водата, която се излива в нея. Оптималната дебелина е 1,2 мм. При по-малка дебелина могат да се появят проблеми с устойчивостта на монтирания смесител.

Размер на коритото на мивката

Тази характеристика винаги е по-малка от размерите на общата работна повърхност. В случая с посочения по-горе пример с овалната мивка размерът на коритото е изразен като диаметър 400 мм. Ако коритото беше квадратно или правоъгълно, щяхме да имаме два размера, посочени като дължина и ширина или като ширина и дълбочина. На картинката по-долу размерът на коритото е 350 х 390 мм.

Размери на корито за кухненска мивка.

Мивките могат да са с две или 3 корита, еднакви или различни по обем. Във втория случай в техническите характеристики ще фигурира размер на основното корито, тоест по-голямото корито.

Мивките могат да са с едно, две или три корита.

Коритото на мивката има още един важен параметър – дълбочината. От дълбочината зависи колко и какви чинии ще можете да сложите в мивката си. При дълбока мивка ще можете да сложите крановете и чучура високо и да не се притеснявате, че ще пръска вода.

Ако се върнем към чертежа на овалната мивка, ще видим, че дълбочината и е 205 мм. Ще намерите този размер в долната лява част на картинката. Стандартните размери за дълбочина на коритото са 16-20 см, но се срещат мивки с дълбочина 13-15 см и 21-25 см.

Ширина на шкафа

Този параметър може да се срещне също с различни имена. Например „минимална ширина на шкафа“. Така се обозначава най-малкото разстояние между страничните стени на шкафа, в който ще се вгражда мивката. За посочената по-горе овална мивка този размер е 450 мм. За мивки в повече от едно корито размерът на шкафа може да достигне до 800 мм. За успешен монтаж на кръгла мивка на картинката по-долу ширината на шкафа трябва да е 600 мм.

Какъв трябва да е размерът на шкафа, в който ще се вгражда кухненската мивка?

Изрез под мивката

Много удобна характеристика, с която се разбира какви параметри на отвора трябва да се изрежат в плота, за да се монтира там мивката. За всеки вид мивки този параметър е различен. На чертеж обикновено това изглежда по следния начин:

Колко трябва да е отворът, в който ще се монтира мивката в кухнята?

Как размерът зависи от формата на мивката?

Размерът на мивката пряко зависи от формата на кухненската мивка.От вида на материала размерът на мивката не зависи кой знае колко. Ако сравним характеристиките на мивките от стомана, изкуствен камък или керамика, ще видим, че размерите са горе-долу еднакви. Размерите на мивките са пряко свързани с формите им.

Логично е да предположим, че основният размер на кръгла мивка и коритото ѝ ще е изразен в диаметри. Към най-удобните от тях се отнасят размерите от 450 до 500 мм в диаметър. Срещат се и по-компактни размери с диаметър на коритото 300 мм.

Овални най-често наричат мивките с кръгло корито и изнесено вляво или вдясно крило, образуващо овал. Затова, освен линейните размери (дължина и ширина), посочват и диаметър на коритото. Стандартните размери се колебаят между 560 и 780 мм, ширината – от 440 до 510 мм.

Класика в жанра при мивките са квадратните и правоъгълните мивки. Най-обикновените и често използвани мивки в домовете на повечето българи. Размерът на страните на стандартните квадратни мивки е от 400 до 500 мм. Сред многообразието от правоъгълни мивки е трудно да назовем някакъв определен стандарт. По принцип тези модели са с параметри около 500 х 600 мм.

За ъгловите, триъгълните и трапецовидните мивки размерите са много индивидуални. Какво ги обединява? Ширината на шкафа, която е около 900 мм.