В днешно време нито един строеж или ремонт не минава без херметизиращи средства. Най-разпространеното от тях е полиуретановата, позната още като монтажна, пяна и херметикът. Често неопитните майстори смятат че двете са едно и също нещо. Херметикът се използва за постигане на точна и прецизна херметизация. Той се справя отливно със задачите при уплътняване на „шевове“ над 3 сантиметра. А какво се прави при херметизацията и уплътняването на по-масивни елементи? За тези цели трябва да се използва полиуретанова пяна, за която ще Ви разкажем в тази статия.

Полиуретановата пяна се използва за ремонт и строителство с цел уплътняване. Полиуретановата пяна е смес от изоцианат и полиол с добавени различни катализатори, пенители и стабилизатори. Променяйки незначително съотношението на тези съставки, производителите пускат на пазара монтажна пяна с различна консистенция и кинетика на разширяване. Смесвайки необходимите компоненти, слагат сместа в аерозолен флакон заедно с пропелент (смес от газове, които образуват „мехурчета“). И точно под формата на метални аерозолни флакони полиуретановата пяна достига до крайния потребител.

Под налягането на пропелента сместа излиза от флакона и встъпва в реакция с водата, която е във въздуха и върху повърхността, върху която ще се пръска с нея. Процесът на стягане на пяната се нарича полимеризация. Наблюдавайки пряката зависимост на реакцията от влажността, е лесно да се досетим, че процесът на стягане на пяната ще е по-бърз, ако я пръскаме с вода. В крайна сметка получаваме едно еластично поресто вещество със светъл цвят.

Монтажната пяна бива няколко вида и от няколко класа:

  • Лятна, зимна и за всеки сезон;
  • Еднокомпонентна и деукомпонентна;
  • Битова и професионална.

Свойства на пяната

Свойствата на полиуретановата пяна позволяват на строителите и майсторите да решат много от задачите си. Най-важните от тях са:

  • Херметизация – основното предназначение на монтажната пяна. Уплътняващият ѝ ефект е много полезен за запълване на отвори в бетон, гипс картон и кирпич.
  • Топлоизолация – полиуретановата пяна е с ниска топлопроводимост. Слой полиуретанова пяна с дебелина 2,5 см например е с топлопроводимост като на дървена греда с дебелина 19 см или като на кирпичена стена с дебелина половин метър.
  • Звукоизолация – както казахме по-горе, след стягането си монтажната пяна е пореста. Порите са изолирани едно от друго яйчица, пълни с въздух. Тази структура е устойчива и ефективна преграда за звуковите вълни.
  • Монтиране – пяната се използва при закрепване и фиксиране на конструкции от метал, дърво и ПВЦ. Например при монтаж на дограма или за допълнително закрепване на водопроводни тръби.

Полиуретанова, монтажна пяна има свойства за звуко- и топлоизопация, използва се и за монтаж.Благодарение на гореизброените си свойства полиуретановата пяна е изключително търсено средство, което, на свой ред, поражда изключително много предложения на пазара. Можем да видим огромно количество имена и десетки производители. Но ще Ви разкажем как да не се объркате и да изберете точно този продукт, който ще отговори на всичките Ви изисквания. Монтажната пяна е няколко типа.

Температура на използване на монтажната пяна

Всяка полиуретанова пяна си имай свой температурен диапазон. Както казахме, процесът на полимеризация зависи пряко от влагата. Влажността на въздуха не е постоянна величина и се променя през годината. Пример, ако е -10 градуса, това значи, че на един кубичен метър въздух се падат само 3 грама вода. А при плюс 23-25 градуса на същото пространство се падат вече 20 грама вода. При ограничено количество влага пяната се стяга по-бавно, което може да наруши структурата на материала. Производителите са решили този проблем, като са добавили в пяната компоненти, които ускоряват стягането ѝ. Лятната пяна е с диапазон за използване от +4 до +36 градуса. Зимната пяна може да стегне при -12 градуса, а някои производители заявяват, че може да се експлоатира дори при -16 градуса. При експлоатация през зимата, за да е по-ефективна и качествена полимеризацията, Ви съветваме, преди да започнете, да сложите флакона в гореща вода. След което трябва много добре да разтръскате топлия вече флакон.

Начини за експлоатация на монтажната пяна

Освен температурните разлики, полиуретановата пяна се дели на битова и професионална. При използване на битова пяна не се използват никакви помощни устройства и инструменти. В комплекта с малкия флакон върви пласмасова тръбичка и ръчен адаптер. Обикновено я използват, когато предстои малко работа. Битовата монтажна пяна е практично решение на относително ниска цена.

Професионалната монтажна пяна е предназначена за извършване на много работна дейност. За нанасянето и се използва специален монтажен пистолет с дълга тръбичка. За тази цел флаконите с професионална пяна са снабдени с резба и клапани. Тръбичката на пистолета позволява материалът да се нанася удобно и качествено по труднодостъпните места. Благодарение на точното регулиране на излив на пяната материалът се изразходва много по-икономично, отколкото е при битовия вариант. Веднага след използване пистолетът трябва да се измие със специално средство, което „чисти“ монтажна пяна. Това е необходимо, за да се предотврати стягането на пяната вътре в пистолета.

Състав на монтажната пяна

По състав монтажната пяна може да е еднокомпонентна и двукомпонентна.Полиуретановата пяна бива и еднокомпонентна и двукомпонентна. Много дълго време производителите пускаха само еднокомпонентна монтажна пяна, която удовлетворяваше потребностите на строителите. При производството ѝ изоцианатът и полиолът се сместват и получената еднородна смес се поставя в аерозолни флакони. Най-големият недостатък на този продукт е срокът на съхранение и времето за стягане. Едва след година флаконът с еднокомпонентната пяна трябва да се изхвърли, защото съдържимото се е втвърдило безвъзвратно.

Разликата при двукомпонентната пяна е, че двата основни компонента (изоцианатът и полиолът) са отделени във флакона. На дъното има разтвор, който не им позволява да се смесват. Преди да се започне работа, трябва да се премахне капачката, като се завърта специално колелце, което също се намира на дъното на флакона. След това трябва да стартира химична реакция, като се разтръска добре флаконът, за да се съединят напълно компонентите. Освен дългия срок на съхранение, този тип пяна има още едно предимство, не по-малко важно – времето за стягане е само 20-30 минути. За съжаление, двукомпонентният вариант дава по-малко материал, независимо че е по-скъп.

Препоръки за използване на пяната

Съветваме Ви да работите с монтажна пяна само облечени в униформа, тъй като шансовете да я почистите от дрехите си са нулеви. Не забравяйте и ръкавиците. Ако пяната се е стегнала върху кожата Ви, се пригответе да прекарате с пемзата доста щастливи минути. В нестегнато състояние пяната може да се премахне от кожата с разтворител.

Навлажнете предварително повърхността, върху която ще нанасяте пяната. След това разтръскайте хубаво флакона за не по-малко от минута време. Това ще помогне сместа да стане еднородна. При непълно смесване на компонентите ще излезе не пяна, а теглеща се маса със съмнителни свойства.

При експлоатация флаконът трябва да се държи с дъното нагоре. Това е така, защото пропелентът е по-лек от другите компоненти.

Преди да използвате монтажна пяна, трябва да знаете, че след нанасянето ѝ тя се разширява с няколко пъти. Излишната пяна може много да деформира материала, с който се работи.

Също така е важно да знаете, че полиуретановата пяна се разрушава под действието на ултравиолетовите лъчи. За да се запази структурата и формата на пяната, трябва да се шпаклова отгоре.