Поливните системи могат да се приемат като лукс, ако става дума за няколко лехички, които е по-лесно да полеем с лейката. Но ако сте се замисляли да отглеждате растения на голяма площ, то поливните системи са просто необходимост. Те ще Ви избавят от изморителното поливане на моравата или други насаждения с маркуч и от инсталирането на преносими пръскачки.

Предимства на автоматичните системи за поливане

Предимствата на поливните системи пред другите начини за напояване са очевидни:

  • Предимствата на поливните автоматични системи са, че водата се разпределя равномерно, по-икономичен вариант са от поливането с маркучи, правилно разпределяне на водата и други.Автоматизация на поливането – автоматичното поливане на участък по зададен предварително график е по-качествено и професионално, отколкото поливането на ръка. Задачата на човека е да избере правилният режим на автоматично поливане. Останалата работа поливната система ще свърши сама.
  • Икономия – използването на автоматични поливни системи икономисва вода, пари и време със своевременния, най-оптималния и точен обем на подаване на вода за всички видове растения в градината или двора Ви. Пръскачките се появяват из-под земята само за да полеят и не пречат, ако сте вътре в градината и косите тревата, освен това не нарушават и естетиката и хармонията на ландшафта.
  • Равномерно разпределяне на водата – при поливане с маркуч няма как водата да се разпредели равномерно по цялата площ. В крайна сметка, моравата Ви може да промени прекрасния си цвят, да стане на петна. Освен това силният напор на водата едва ли ще повреди корените на дърветата, но ще повлияе много зле на нежните цветя, може дори да ги скъса. Това важи и за младите и скоро засадени растения. При съвременните системи за поливане растенията получават толкова вода, колкото им е необходимо в момента (вечер, нощем, сутрин), когато капките няма да причинят изгаряне на листата от слънцето (поливането може да бъде програмирано без ограничения).
  • Правилно разпределение на водата – едновременното поливане на големи територии изисква много вода, която невинаги може да се осигури от стандартния местен водопровод, затова участъкът се дели на зони за оросяване, които се поливат поред. При грамотно и правилно поместване на системата за поливане в градината или двора може да се програмира „умно оросяване“ за всяка зона поотделно, като се вземат предвид не само нуждите на самите култури от вода, но и габаритите на растенията. Например група от много плътни и високи насаждения ще закрие по-ниските растения зад себе си, а участъкът пред тази група ще се превърне в „мокро място“. Автоматичната система за поливане ще регулира не само обема на водата, но и периодичността на разпределянето ѝ (например 2-3 пъти на ден). Това е много важно, тъй като повечето растения нямат нужда от поливане всеки ден, но при всички случаи водата трябва да прониква на достатъчно за определен вид насаждения дълбочина. Ако се полива често, но на малки порции, влагата няма да достигне до корените и ще се изпари бързо, а на повърхността на почвата ще се образува кора.

Конструкция на поливните системи

Видове пръскачки за автоматично поливане на градини и дворове.Областта на използване на автоматичните поливни системи е много разнообразна: от малки лични градини до общински градски територии и паркове, селскостопански и оранжерийни площи, а също и спортни площадки и полета с всякакви размери (футболни и голф игрища, тенис кортове и т.н.).

Съвременните системи за автоматично поливане се състоят от много влизащи в тях компоненти. По принцип те включват разклонена мрежа от тръбички, помпа, която подава водата в тръбите, стационарни пръскачки, електромагнитни клапани, всеки от които регулира разхода на вода на участъка си, и градински мини компютър (контролер), който управлява всичко това. На контролера е подчинена цялата водопроводна мрежа на градината. Може да е програмиран на определен брой дни, да обхваща няколко зони за поливане, да прави повече от две поливания на ден. Той е надеждно защитен от промени в напрежението.

Също така се инсталира съд с вода, който, първо, се използва за загряване на водата на въздух, тъй като водата от водопровода е доста студена за растенията, второ, осигурява качествено поливане дори при липса на нормално налягане (напор) на водата във водопроводната система. При това контролерът, който управлява поливането, включва и изключва поред всичките зони, а освен това следи за промените във времето, ако към него са прикрепени специални датчици. При дъжд, силен вятър или мразове контролерът автоматично преустановява действието на зададената програма за поливане.

Пръскалките трябва да се избират спрямо типа растителност на дадения участък, който ще се напоява (дървета, храсти, цветя, морава и др.), спрямо характеристиките на системите за водоснабдяване (налягането), спрямо състава на почвата и площадката, която трябва да обхване поливането. Също така трябва да се вземе предвид съвместимостта на пръскачките, тоест възможността им да се групират. Асортиментът от пръскалки, които се използват за автоматично напояване, е много разнообразен. Всеки тип пръскачки си има своя собствена област на използване. Основните типове пръскалки (пръскачки) са: статични (разпръскващи), подвижни; роторни (които се въртят, могат да са импулсни или се прибират); бъблери (BABLER) и средства за капково оросяванеструйни (с малък радиус на разпръскване или без никакъв радиус) или с лек обем на утаяване.

Как се прави инсталация на система за автоматично поливане на градини и дворове.Автоматичната система може да се опростява или усложнява, като в конфигурацията се добавят нови устройства с необходимите функции спрямо нуждите на площта, която трябва да се напоява. Независимо че изглежда сложно, автоматичната поливна система е лесна за експлоатация, макар че ще са необходими известни усилия и майсторство при проектирането и инсталацията ѝ. Системата за поливане се инсталира спрямо технически проект, който трябва да е съобразен с това какви растения ще се поливат и с какво количество вода. Много е важно системата да се монтира така, че да може да се осигури както общо поливане, така и поливане на отделни участъци.

Проектираме правилно

Най-доброто време за съставяне на проект на поливната система е зимата. Непосредствено към монтирането на системата може да пристъпите от май до края на септември. Монтажните дейности може да разделите на следните етапи: прокопаване на канали, монтаж на тръбите и пръскачките, монтаж на автоматичните блокове и напорния възел и въвеждане в експлоатация. Желателно е да правите тези неща преди озеленяването на територията.

Преди зимния период трябва да се направи планова зимна консервация на поливната система, да се източат тръбите, да се подготви за зазимяване оборудването на помпата и устройствата за управление. През пролетта се прави планово пускане на поливната система, почистване на работните части на пръскалките от наслоения.

Работата по зазимяването и раззазимяването на поливните системи е най-добре да доверите на професионалисти. Срокът на служба и износване на съставните части на системите за поливане се колебаят между няколко години до няколко десетки години при условие, че се извършва правилна и регулярна профилактика.