Водоснабдяването на частния дом може да е организирано по различни начини. Макар че е много трудно сам човек да се оправи с всички тънкости и нюанси по работата по водопровода, е полезно да знае основното, за да може поне да контролира майсторите по време на ремонта. За да изберете за дома си най-оптималния вариант за водоснабдяване, трябва да знаете какви са основните видове водоснабдяване.

Видове и начини на водоснабдяване на частен дом

Водоснабдяването в частен дом се дели на два основни вида:

 1. Автономно – подаването на вода става от собствен сондаж.
 2. Централно – водата идва от водопроводната магистрала, която, на свой ред, се захранва от водна кула или от помпена станция.

Всеки от тези варианти има своите плюсове и минуси, а също и особености за провеждане на монтажните дейности, което, в крайна сметка, се отразява на крайната цена на водоснабдяването на дома.

Централно водоснабдяване: предимства и недостатъци

Предимства и недостатъци на централното водоснабдяване.Основните критерии при избор на водоснабдителна система за частен дом обикновено са:

 • Наличието на магистрални водопроводи в конкретната местност – банално е, но на този въпрос понякога се обръща внимание чак накрая;
 • Качеството на водата (в някои вилни зони има само техническа вода);
 • Надеждността;
 • Зависимостта от външните фактори (някои линии се изключват през зимата);
 • Цената (в някои случаи е по-евтино автономното водоснабдяване, отколкото да се свържете с магистрален водопровод).

Към плюсовете на централната водоснабдителна система се отнасят следните фактори:

 • Автоматично поддържане на необходимото налягане в системата;
 • Водата се пречиства – деминерализира се, премахват се различните примеси и механични частици от нея, обеззаразява се;
 • Ниска цена на присъединяване и на всички монтажни дейности.

Към минусите на този вариант можем да отнесем:

 • Зависимостта от външните фактори;
 • Трябва Ви разрешение;
 • Трябва да плащате всеки месец;
 • Налягането в системата може да се променя много;
 • Качеството на водата често не е най-доброто заради силната концентрация на хлор и други химични елементи.

Автономно водоснабдяване: плюсове и минуси

Предимства и недостатъци на автономното водоснабдяване за частен дом.Организацията на автономното водоснабдяване на частен дом изисква повече финансови възможности и повече работа на етап строеж. Това се обяснява с нуждата да се изкопае дупка за сондаж, да се състави правилно план, а след това да се избере и набави всичко необходимо като оборудване. После всичко трябва да се монтира и свърже.

Въпреки големите усилия и парични загуби, автономното водоснабдяване си има редица предимства:

 • Не зависи от външните условия;
 • Може да се прекара вода на места, където няма магистрален водопровод;
 • Няма нужда всеки месец да се плащат сметки за вода;
 • Качеството на водата по принцип е много по-високо, а и можете да си слагате сами филтри, в зависимост от конкретните условия.

Основавайки се на горното, няма как да се посочи коя система за водоснабдяване за частен дом е по-добрата. Първият вариант (централното) изисква по-малко първоначални ресурси и е със сравнително по-лесна процедура по монтажа. Но пък вторият начин Ви дава независимост и няма да плащате всеки месец сметки, качеството на водата ще е по-добро и надеждността на работата на цялата система също, при условие, че схемата за водоснабдяване е направена правилно, избраното оборудване и монтажът му са изпълнени спрямо всички технологични норми и стандарти.

Особености при водоснабдяването от сондаж

Най-често при реализиране на автономно водоснабдяване се използва вариант за подаване на водата от сондаж. Това е обусловено от следните фактори:

 • Качеството на водата от сондажа обикновено е много по-добро, отколкото от кладенец.
 • Обемът на водата е стабилен през цялата година, сезонните колебания са незначителни.
 • Дълга служба и липса на необходимост от провеждане на периодични ремонтни дейности.

Минусите на сондажите са, че сондирането е по-скъпо от копаенето на кладенец, а също са необходими по-скъпи сондажни помпи.

Видове сондажи

Има два основни начина да организирате водоснабдяването на частния си дом от сондаж – схемата може да предполага използването на артезиански сондаж (с дълбочина до 150 м) или така наречения „на пясък“ (15-50 м). Те се различават не само по дълбочината си, но и по срока на служба. Първите могат да се използват до 50 години, а вторите – обикновено от 8 до 20 години.

Сондирането на артезиански кладенци става с използването на специално оборудване. Всеки такъв сондаж се регистрира и му се прави паспорт. В крайна сметка, тази работа трябва да се връчи на професионалисти.

Сондирането „на пясък“ може да се прави и ръчно, като се използва шнекова бормашина и като се удължава ръкохватката му с подходящите по диаметър тръби.

Избор на помпено оборудване

Видове помпи при проектиране на схема за водоснабдяване за частен домЗа подаването на водата към точката на потреблението от източника се използва помпено оборудване. Това могат да са отделни типове помпи или помпени станции. При избора на такова оборудване трябва да се вземат предвид параметрите и техническите характеристики:

 • Разход на водата;
 • Минимален път на водоснабдяването;
 • Най-високата точка на потребление на вода;
 • Дълбочина на сондажа;
 • Номинален напор;
 • Производителност.

Най-търсени и разпространени са потопяемите помпи, чийто напор е 60-80 м, а производителността им достига 4 м³ в час.

Съвет! Помпеното оборудване се препоръчва да се свърже чрез стабилизатор на напрежението. Особено е актуално това за малки населени пунктове, където периодично се спира електрозахранването или има спад в напрежението.

Схема за водоснабдяване в частен дом, проектиране

Организацията на водоснабдяването на частния дом започва със съставяне на проект. На този етап трябва да се вземе предвид кой вид ще се избере, периодичността на използване, а също и източникът на водата, броят точки за отдаване на вода и използваното оборудване.

Сондаж за частен дом за водоснабдяване - начин на монтаж, схема, ресурси.Схемата на водоснабдяване ще е различна, в зависимост от това каква помпа ще изберете да използвате. Например това може да е потопяема помпа, която се потапя във водата и има специална автоматика. Вторият вариант е помпена станция или повърхностна помпа. Най-често в дома се монтира в помощното помещение или в мазата. Третият вариант е да се използват хидроакумулатори.

Последният вариант се предпочита най-много, тъй като позволява да се намали значително броят на включванията и изключваниятана помпата, не допуска хидравлични удари и по този начин съществено се удължава срокът на службата на системата.

Кои фактори трябва да се вземат предвид при проектирането?

Голяма роля играят начините за почистване и филтриране на водата, които ще се използват. Това може да е елементарен филтриращ слой на дъното на сондажа и да се използват филтри, а може и да се монтира филтрираща система.

Още един важен фактор, който задължително трябва да се вземе предвид при съставянето на схемата на водоснабдяването, е как ще се подава горещата вода.

Освен това задължително трябва да вземете предвид дълбочината на полагане на водопроводните тръби, което зависи от дълбочината на замръзване на почвата в конкретния регион.

По-евтин вариант за автономно водоснабдяване за дома е подаване на вода от кладенец. Това е така, защото работата по изкопаването на кладенец струва по-малко, а и срокът на службата е по-дълъг. Може да се използват по-евтини помпи.

Схеми за свързване

Монтаж на оборудване за водоснабдяването за частен дом - маза, отделно помещение.Най-разпространената схема за водоснабдяване е с последователно свързване. Особено актуално е това за помещения с малко на брой уреди и оборудване, което работи с водоснабдителната система. Основните плюсове на този вариант са простотата на монтаж, относително малкият разход на тръби и фитинги. Минусите са по-ниското налягане в тръбопровода, в крайните точки, трудността да се определи мястото на течовете, няма как да се изключи само една тръба.

Алтернатива на последователната схема е колекторното свързване. Основните плюсове тук са естетичността (тръбите са скрити), високата надеждност, което е обусловено от малкото съединения, а също и лесният достъп до тях. Освен това тази система дава възможност да се регулира всеки елемент от системата по отделно. Недостатъците – по-скъпо излиза работата и е необходимо да се използват повече тръби и снадки.

Особености на водоснабдяването с гореща вода в частния дом

За да се организира подаването на гореща вода в частен дом, се използват електрически бойлери, газови колонки и котли на твърдо и течно гориво. Всеки от тези варианти има своите особености, плюсове и минуси. В последно време все по-популярни стават котлите на твърдо гориво, на пелети и други отпадъци от обработването на дърво или от хартиеното производство.

Котлите позволяват да организирате отоплението на частния си дом и снабдяването му с гореща вода – с двете неща едновременно се справят двуконтурните модели. Те се отличават с висок коефициент на полезно действие, с лесно обслужване, икономичност, евтино гориво и дълготрайност. Един от най-оптималните варианти за подаване на гореща вода е използването на буферни съдове (топлоакумулатори).

Правилно планираната система за водоснабдяване, коректно избраното оборудване и качественият монтаж на всички елементи позволяват да използвате системата много десетки години без кой знае какви разходи и проблеми.