В повечето случаи можем да се справим сами с ремонта на механизма за пускане на водата в тоалетната, но понякога не можем да разберем как да махнем капака на казанчето. Затрудняваме се най-вече с такива казанчета, които са с копчета на капака им. Как ще се действа, зависи от конструкцията на казанчето.

Инструкция: как да свалим капака при различните видове тоалетни казанчета?

Когато казанчето не е с копче, а с ръчка отстрани, капакът се сваля свободно.При всички случаи, отварянето на казанчето се започва със следните действия:

 • Затваря се кранът за подаване на вода към казанчето;
 • Пуска се водата.

Има няколко стандартни видове механизми за пускане на водата. Те се разпознават лесно по органите за управление. Но трябва да се внимава: казанчетата на някои производители имат особености.

Ако казанчето не е с копче

Към този тип се отнасят по-старите казанчета. Сред съвременните също се срещат такива модели, но относително по-рядко. Има два вида:

 • Модели с ръчка, която стърчи отстрани. Често те са под тавана на помещението и са свързани с дълга тръба. Тук капакът не е закрепен по никакъв начин и се премахва свободно, без да трябва да правите каквото и да било.
 • С повдигащ механизъм – в средата на капака се вижда кръгла ръчка, която се вдига, когато трябва да се пусне водата. В този случай се действа така:
 1. Повдига се леко механизмът с едната ръка, с другата ръка се завърта ръчката по посока срещу часовниковата стрелка.
 2. При някои модели ръчката е с кух винт с широка пластмасова шайба – той се завърта.
 3. Премахва се капакът.

Рядко се срещат пластмасови казанчета с елемент, който трябва да се натисне силно, за да се пусне водата. В този случай няма нужда да се прави нещо специално, за да се повдигне капакът на тоалетното казанче.

Ако казанчето е с едно копче

Капакът на казанчето се сваля/премахва различно при казанчета с едно и с две копчета за пускане на водата.Много хора се интересуват от въпроса как да отворят капака на казанче с копче. Има два вида такива механизми. При най-разпространените капакът изобщо не може да се вдигне. Копчето е кръгло, намира се в пръстен. Този пръстен е външната част на гилза с резба. За да се махне капакът, тя трябва да се завърти.

Какво се прави?

 1. С едната ръка се натиска копчето и се задържа. Така е по-удобно да се подхване гилзата.
 2. С другата ръка се отвърта гилзата обратно на часовниковата стрелка. При някои модели не се поддава добре, така че трябва да се вложи известна сила. В повечето случаи гилзите са пластмасови, с блестящо покритие, но се срещат и метални с прорези. В този случай се поставя отвертка в един от процепите и с лек удар гилзата се премахва. В краен случай се използва тръбен ключ, но това по-скоро ще деформира копчето.

Трябва да преброите завъртанията, чрез които премахвате гилзата, за да можете после да сглобите механизма правилно.

 1. Остава да извадите копчето и да отворите капака.

Ако казанчето е с две копчета

Този тип конструкция е икономичен вариант за пускане на водата: при натискане на второто копче от казанчето се излива само половината от обема на водата в него. Блокът също е кръгъл, тъй като всяко копче е във формата на полукръг, но редът на разглобяване тук е малко по-различен:

 1. Натиска се едното от копчетата. При това се открива вътрешната част на второто копче. В долната част има плитък прорез.
 2. В прореза се поставя права отвертка, второто копче се повдига и премахва от блока.
 3. Аналогично се демонтира и първото копче.
 4. В освободилото се отверстие се вижда винт – той се развърта с отвертка-кръстачка. При някои модели вместо винт има пластмасова гайка или кука. Гайката се развърта внимателно със специален ключ или с клещи.
 5. Развърта се гилзата, която обхваща копчетата, по посока, обратна на посоката на часовниковата стрелка.
 6. Премахва се капакът.

Има казанчета, свързани с капака с връв, при което при отварянето на капака водата се изпуска.

Има евтини плагиаторски модели: има две копчета, но арматурата за пускане на водата е най-простата, която не предполага да се пуска само половината от обема на водата в тоалетното казанче. В този случай демонтажът на капака се прави така, както е при варианта с едно копче.

Други конструкции на капаци на тоалетни казанчета

При някои модели с едно копче има възможност капакът да се повдигне леко. Така се отваря клапанът за пускането на водата, така че ако е имало вода в казанчето, тя ще изтече. Вътре се вижда верижка, която свързва копчето и клапана за пускане на водата. За да се освободи капакът, тази верижка се откача от копчето. Важно е да забележите на кой пръстен е била закачена. Защото после, при сглобяването, от това ще зависи да го направите правилно, да настроите правилно пускането на водата.

При повечето здрави импортни тоалетни чинии конструкцията на арматурата за пускане на вода е стандартна, с малки разлики. Например при някои модели под копчетата има винт, който се развърта с кръстачка-отвертка, а при други – пластмасова гайка, която се развърта със специален ключ или с клещи.

Разглобяването на тоалетното казанче не е трудно, достатъчно е да спазвате инструкциите. При съвременните модели основната задача е да развъртите гнездото, в което е монтирано копчето. При арматурата с две копчета за тази цел трябва да демонтирате копчетата и след това да развъртите крепежния елемент, който се намира под тях.