Вече се разбрахме в първата част на статията (с нея можете да се запознаете ТУК), че за да изберете правилно помпа за кладенеца си, трябва да имате информация за самия кладенец – дълбочина, статично и динамично ниво, височина на водния стълб, степен на замърсяване на водата. Запознахме Ви и с видовете помпи и за какви дълбочини са подходящи те – повърхностна и дълбочинна помпа. Поговорихме си и за някои особености при по-дълбоките кладенци/герани. Тук ще се спрем на характеристиките на помпите, спрямо които ще направите своя правилен избор.

Необходими и достатъчни характеристики на помпата

Техническият паспорт на помпата ще Ви запознае с полезна информация, необходима, за да изберете най-добрия модел помпа за кладенец. Трябва да се вземат предвид следните характеристики:

  • Максимална производителност. Посочва количеството литри, преминаващи през помпата за минута време. Зависи от мощността на машината и пропускателната способност на транспортиращата водата тръба. Необходима е за сравняване с реалната нужда от вода.
  • Дълбочина на засмукването. Посочва се в метри, указва от каква дълбочина помпата може да дърпа и транспортира водата. Необходима е за сравняване с динамичното ниво и конкретната дълбочина на кладенеца.
  • Максимално налягане. Определя разстоянието между точката на водохващане и най-високата точка на доставяне на водата. Необходимо е за сравняване с необходимата големина на налягането на водата за конкретните условия.

Максимална производителност, дълбочина на засмукването и максимално налягане на помпата за правилен избор.Основна характеристика на помпите е производителността. Тя трябва да е равна на разхода на вода от експлоатиращите едновременно точки или количеството вода, употребено за един час време. Не е разумно да се купува помпа с по-висока е необходимото мощност. Ако техниката се включва на „сух ход“ постоянно, срокът на служба ще се съкрати. От друга страна, неправилният избор на помпа може да означава недостатъчно налягане и недостиг на вода.

Върху избора на модел помпа по производителност влияние още и един много важен параметър – дебитът на кладенеца. Количеството вода в кладенец с пясъчен водоносен хоризонт най-често е нестабилно. Затова горещо Ви препоръчваме да съгласувате производителността на помпата и периодичността на работата ѝ с дебита на кладенеца, а след това вече да се ориентирате към разхода на вода.

Как се пресмята, за да се избере правилно помпа?

Да предположим, че купуваме дълбочинна помпа за кладенец с дълбочина 25 метра. Динамичното ниво, измерено след изпомпването на водата, се е спряло на дълбочина 15 метра. Разстоянието до къщата е 30 метра.

Точките на доставянето на водата са на първия и втория етаж на вилата. Условно потребителите ще са душът, кухнята и поливният кран. Тоалетната чиния и мивката в банята като средства с периодично потребление ще ги пренебрегнем.

Пресмятаме налягането. За целта събираме големината на динамичното ниво 15 метра, хоризонталния отрязък на водопровода, 30 метра от който са равни на 3 метра вертикално подаване (30/10=3). Към тях прибавяме гравитационния показател 5 метра, който се състои от 1 метър за доставяне до първия етаж и 4 метра за доставяне до втория етаж. Прибавяме 30 метра, които са необходими, за да функционира правилно и нормално една помпа. Получава се следното: 15+3+5+30=53 метра или 2,3 Атм необходим минимум за подаването на вода във вилата. Техниката е прието да се избира с малък запас, имайки предвид евентуалните загуби на мощност в процеса на износване.

Смятаме разхода на водата. Имаме три постоянно действащи употребяващи вода точки. Поливният кран изразходва в минута до 18 литра, смесителят в кухнята – 10 литра, душът – 12 литра в минута. Получава се 40 литра, към които прибавяме 5 литра за санитарния фаянс, който периодично използва вода.

Вземаме предвид, че разходът трябва да е по-малък от дебита на кладенеца с около 15%. Ако в резултат на изпомпването на водата динамичното ниво пада, помпата ще се включва на „сух режим“, което накрая ще доведе до по-бързото ѝ износване.

Ще изберем помпа. Сравняваме данните за производителността на избрания от нас модел с разхода на вода и дебита на кладенеца. Ако във водопроводната система не се предполага да се включва събирателен съд, помпата трябва да доставя вода в обема на общия разход за секунда време. При наличието на събирателен резервоар или хидроакумулатор, трябва да се ориентирате по разхода на вода за час време.

Разлики в помпите по принципа им на действие

Коя помпа е подходяща за геран или кладенец?Работата на всички видове водни помпи се изразява в засмукването на вода с последващото и изтласкване в тръбата и след това по тръбопровода. В самата помпа се създава вакуум, заради който се случва засмукването. Попадналата във вакуумната камера порция вода се изтласква от следващата порция. Така продължава процесът, докато очакваната течност не постъпи в предназначения за изпускането ѝ кран.

По метод на формиране на вакуум битовата помпена техника се разделя на следните видове:

  1. Центробежни помпи. Работят чрез формиране на центробежна сила от остриетата на центробежно колело. Към тях се отнасят голяма част от повърхностните помпи. Най-малко чувствителни към наличието на пясък във водата са точно центробежните помпи, но все пак и тук има ограничения по степента на замърсяване.
  2. Вихрови помпи. Създават вакуум чрез въртене на върхово колело. Това е диск с разположени по окръжността му малки остриета, които оформят вихрова кухина вътре в уреда. От попадналите в него частици вода се прави допълнително ускорение, благодарение на което вихровите помпи правят по-голямо налягане от центробежните. Недостатъкът на вихровите помпи е, че са уязвими към замърсена вода.
  3. Електромагнитни, вибрационни помпи. Функционират благодарение на засмукването на вода от поместената във вътрешността диафрагма (мембрана), която на свой ред задейства възвратно-постъпващи движения на електромагнитно поле. Отнасят се към потопяемите помпи, за разлика от вихровите си събратя, те са по-приспособими към замърсената вода.

За извличането и транспортирането на вода със значително съдържание на въздух се произвеждат и самозасмукващи помпи. Това са повърхностни помпи, сред моделите на които можете да откриете варианти с ежектор или без ежектор. Различните фирми произвеждат самозасмукващи помпи за изпомпване на чиста или замърсена вода.

Всички изброени типове помпи се използват в автономни водопроводни системи, доставят вода за домашно потребление, за пиене и за поливане на двора или градината. Предложената от нас подробна информация с критерии за оптимален избор на помпа за кладенец ще Ви помогне да си купите перфектната помпа с необходимите технически характеристики. Действайте смело!