При изграждането на автономна система за водоснабдяване трябва да се избере внимателно не само помпата, а и различните защитни тръбопроводни арматури. Сред важните приспособления едно от най-важните места заема обратният клапан за помпа, който помага да се поддържа стабилно налягането в хидросистемата. Той предотвратява преждевременното износване на помпеното оборудване и предпазва от нарушения в работата му.

Видове и предназначение на обратно-спирателната арматура

Размерите на обратния клапан не са големи, но без тази дреболия напорът във водопроводната система няма как да се поддържа. Той се отнася към онази категория тръбопроводна арматура, чиято основна задача е да предотвратява потокът на водата в тръбите на водоснабдителната система да върви на обратно.

Обратният клапан за помпа не позволява водата да се връща и поддържа налягането в системата.На пазара има модели помпи, в чиито комплекти производителите прилагат обратен клапан. Към подобни варианти се прилага маркуч за всмукване с монтиран обратен клапан. Но в повечето случаи тази арматура трябва да се закупи отделно. Тези затварящи клапани се поставят както на всмукателни магистрали, така и на входа на вътрешната водопроводна система директно след помпата с хидроакумулатора или преди помпената станция.

В зависимост от мястото на монтаж в схемата на водоснабдителната система обратните клапани се делят на:

  • Дънни. Възпрепятстват обратното движение на вдигнатата от източника вода при включването на помпата. Създават условия за експлоатация на помпата без постоянно напълване с вода преди пускането ѝ и преди пускането на всмукателната магистрала.
  • Тръбопроводни. Към тях спадат осевите и възвратните видове. Предотвратяват падането на работната величина на налягането в системата.

Ако в края на всмукателната тръба на помпата липсва обратен клапан, при монтирането на помпата водата, под действието на силата на тежестта, ще започне да тече обратно. В резултат на това в магистралата ще се образуват въздушни джобове, при „сух ход“ ще се разрушават уплътнителите. Вследствие на това водата ще прониква в електрическата помпа и ще предизвика изгарянето ѝ.

Повечето от съвременните помпи имат защита от такива процеси. Но водата в тях ще трябва да се излива след всяко спиране на помпата. В някои модели може изобщо да се развърти обратно работното колело, което може да повлече след себе си излизане от строя на уреда. Монтирането на тази арматура на линията на извличането на водата от източника е задължително, иначе никоя електронна защита не би могла да помогне.

С тръбопроводен обратен клапан ситуацията е малко по-различна. Тук той защитава повече не помпата, а системата за разпределяне на водата вътре в къщата. Спирайки водата в тръбите, не позволявайки ѝ да се върне назад в хидроакумулатора, обратният клапан подпомага поддържането в системата на необходимото работно налягане. Без него водата ще тръгне назад в разширителния съд, принуждавайки го да работи в извънреден режим.

Обратните клапани повишават ефективността и надеждността на работата на помпите, като при това защитават помпите, санитарната техника и водопроводната система от хидравлични удари. Като цяло – незаменимо устройство е. Но за отварянето на клапана трябва да се полагат усилия, което намалява налягането на потока след преминаването му на 0,1-0,3 атм.

Дънен обратен клапан

Дънните видове обратни клапани се монтират на входа на изпомпваната вода. Използват се при повърхностни помпи с цел защита от падане на налягането.

По конструкция дънните обратни клапани се делят на:

  • Пружинни. Работният спирателен механизъм при тях се състои от пружина и диск, който при свиването на пружината под напора на водата се намества спрямо корпуса на устройството и пропуска потока.
  • Възвратни. Основният орган са едно или две напречни крила, които се разтварят под напора на изпомпваната вода и се връщат на мястото си при спирането му.

Но начин на закрепване към края на всмукателния маркуч или тръбата дънните клапани се делят на клапани муфта и фланцови. Преди дънния обратен клапан се препоръчва да се монтира мрежест филтър. Той трябва да изключва проникването в помпената система на биологични замърсявания и твърди частици с абразивен ефект.

Устройството трябва да се монтира спрямо направлението, посочено на корпуса със стрелка. Разстоянието от дъното до обратния клапан трябва да е не по-малко от 0,5-1,0 метра, в зависимост от класа на агрегата и препоръките на производителя. Между огледалото на водата в кладенеца или герана и клапана трябва дебелината на водата да е не по-малко от 0,3 метра.

Помпените системи с потопяема помпа се оборудват с обратен клапан без филтър, тъй като те имат вградени пречиствателни устройства за защита от триене. Обратният клапан в този случай се монтира пред подаващата тръба след помпата. Използва се за предотвратяване спада на налягането в мрежата.

Обратен клапан за поддържане на налягането

Съществуват няколко конструкции на обратните клапани за тръбопроводи с общ принцип на работа. Всички те трябва да осигуряват еднопосочно движение на работната течност, за което имат във вътрешността си спирателен механизъм. Той се отваря по посока на потока, без да го възпрепятства, а при опит потокът да тръгне на обратно, се затваря веднага.

Възвратен клапан за помпа - предназначение и монтаж.Обикновеният обратен клапан е изграден от:

  • Корпус;
  • Спирателно-регулиращ елемент (работен орган);
  • Пружини (в редица модели те липсват).

Енергията на напора на водата, която тече в права посока, отваря спирателния елемент от седлото, като така създава работен прозорец за безпрепятствено движение на течността. А при промяна на потока на обратно този клапан, под действието на пружината и водното налягане, се връща на изходното си място, като затваря тръбопровода.

Изделията от този вид тръбна арматура се различават конструктивно, по използваните при щамповането материали, а също и по начина на монтиране към тръбите. При това всички видове обратни клапани могат да се използват при монтажа на помпена станция, но невинаги това е практично и целесъобразно.

Конструктивни видове на обратните клапани

Спирателният елемент може да се придвижва паралелно, перпендикулярно и под ъгъл към оста на тръбопровода. Най-често при сухи тръби той се отпуска под собственото си тегло. Устройството осигурява нормално налягане във водопровода, предотвратявайки обратния поток на водата.

Затова при монтажа на различните модели обратни клапани трябва да се следи не само стрелката за посоката на потока, а и правилното разположение на капачето, където се намира насочващият движението спирателен детайл.

Вътрешният стопер в обратния клапан може да е във формата на:

  • Бобина, която се състои от щок и спирателни плочи;
  • Цял или разделен на две крила диск;
  • Кълбо с пружинен механизъм и уплътнители.

В клапаните с диаметър повече от 400 мм диск при връщането в седлото много силно се удря в корпуса, което неизбежно води до повреждане на устройството. За да се избегне преждевременното износване на арматурата, тези клапани се снабдяват с хидравлични амортисьори, които правят хода на диска плавен.

Но в бита тези безударни обратни клапани не се използват. Продават се само по-прости и евтини аналози.

Ако обратният клапан трябва да е по-голям, моделът трябва да бъде кълбовиден или с две крила. В първия случай в него има малко кълбо по и обратно на движението на водата, а във втория – затварянето на тръбата става чрез две половини диск, закрепени на една ос. Корпусът и на двете изделия е малогабаритен заради липсата на движеща бобина вътре с широка стъпка на изместване.

Има също и конструкции от невъзвратен тип с принудително отваряне/затваряне на отвора. Управлението на потока в този случай се случва чрез механични или ръчни устройства. Но подобна възвратно-спирателна арматура не се използва в битовите помпи. Тя просто не е необходима.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ>>>