Чугунените котли за горене на каменни въглища могат смело да се нарекат един от най-старите и проверени от времето видове техническо оборудване за отопление. В края на миналия век в някои страни са признати за безперспективни, много тежки и материалоемки. На тяхно място се появиха по-ефективните и удобни газови котли, за което до голяма степен подпомогна масовата газификация в големите населени места.

Търсенето на чугунени котли падна рязко. В същото време в Германия, чието население се слави с рационалния си подход за водене на домакинство, чугунените котли на твърдо гориво не само са запазили своята актуалност, но са станали по-усъвършенствани и производителни.


В резултат на това днес най-добрите котли на въглища се произвеждат именно в Германия. Освен това съвременните чугунени котли на каменни въглища до голяма степен се различават от предшествениците си, имат по-съвършена конструкция и са снабдени със системи за автоматичен контрол на горенето.

Днес точно чугунените котли на твърдо гориво са оптимален вариант за отоплителна система в домовете, където няма газ. Те са с редица предимства:

 • Чугунените котли са с дълъг срок на експлоатация и са направени да работят за 25 години напред. В действителност срокът им на служба е много по-дълъг.
 • Съвременните котли от чугун могат да се преоборудват на котли, които работят с течно или газообразно гориво.
 • Чугунените котли се ремонтират лесно. При това ремонтът може да се направи от всеки човек.
 • Съвременните чугунени котли са със стилен външен вид и се вписват прекрасно в интериора.
 • Чугуненият котел е предназначен за горене на каменни въглища, проверен във времето вид гориво, който се характеризира с голямо топлоотдаване и при това не се изискват специални помещения за съхранението му.
 • При необходимост чугунените котли могат да работят на друг вид твърдо гориво.

Специално внимание заслужава устойчивостта на чугуна на корозия, включително и на въздействието на киселини, образуващи се при контакт на продуктите от горенето с кондензат, което позволява димът да се задържа в комина и пещта, намалявайки температурата им и използвайки по-пълноценно енергията от горенето на горивото, повишавайки при това коефициента на полезно действие на котела.

Съвременните чугунени котли за използване в бита могат да са с мощност от 10 до 80 кВт, което позволява да се използват за отопление на помещения с площ от 100 до 800 кв. м. За снабдяване с гореща вода може да се използва бойлер с косвено нагряване.

Устройство на чугунения котел

По принцип съвременните чугунени котли на твърдо гориво се състоят от следните конструктивни елементи:

 • Пещ;
 • Водна риза;
 • Система за отвеждане на дима;
 • Система за автоматичен контрол.

Пещта на котела на твърдо гориво се състои от следните части:

 • Вратичка на пещта;
 • Врата за зареждане на горивото;
 • Решетка;
 • Пепелница, предназначена за събиране на отпадъчните продукти от горенето.

Едновременно с това пещта играе ролята на топлообменник. Около нея има кожух, в който се движи топлоносителят, и се нагрява при контакт с горещите външни стени на пещта. Кожухът често се нарича „водната риза“ на котела.

Подаването на топлоносител в топлообменника се извършва отдолу. При запълването на кожуха с вода и нагряването ѝ възникват конвективни потоци и най-горещата част на водата се насочва нагоре – към изхода на котела, постъпвайки след това в отоплителната система.

При това се създава насочено движение на топлоносителя, което повлича след себе си масата на вече изстиналата вода от отоплителната система и така се осигурява естествена циркулация на топлоносителя. За подобряване на циркулацията на топлоносителя на излизането му от котела или на влизането му в него може да се монтира циркулационна помпа.

Отделяне на димните газове

В горната част на пещта има тръба, предназначена за отвеждане на димните газове от пещта. Трябва да отбележим, че за котлите на твърдо гориво голямо значение има правилният монтаж на системата за отвеждане на дима и безотказната ѝ работа. По принцип котлите се комплектуват с тръби за отвеждане на дима с естествена тяга, които представляват вертикално разположени тръби, направени от материал с ниска топлопроводимост. Някои котли могат да са комплектувани със системи за принудително отвеждане на димните газове.

Производителността на котела до голяма степен зависи от температурата на отведените газове, която може да се разглежда като един от показателите за пълноценно използване на топлинната енергия, получавана от горенето на въглищата. Това означава, че колкото по-висока е температурата на димните газове, излизащи от котела през тръбата, толкова по-малко продуктивно се използва топлинната енергия. И обратното, колкото по-ниска е температурата на газовете, толкова повече топлинна енергия се губи не за „загряване на атмосферата“, а за загряване на топлинния носител.

За понижаване температурата на отходните димни газове те трябва да се задържат колкото се може по-дълго в пещта на котела, като им се даде време да предадат запаса си от топлинна енергия на топлоносителя. За тази цел трябва да се намали тягата, а за ускоряване процеса на топлоотдаване да се използват турболизатори, които изместват излизащия дим.

За намаляване или увеличаване на тягата се използва ротационен клапан, който се монтира на комина. С негова помощ се отваря и затваря отворът на комина, увеличавайки се или намалявайки се отдаването на топлина на котела.

Система за автоматично регулиране работата на котела

Системата за автоматичен контрол на котела на твърдо гориво е основана на промените в интензивността на процеса на горене на гориво при промяна в подаването на въздух в пещта, осъществявана с помощта на въртящия се клапан и вратичките.


Работата на автоматичната система за контрол е възможна при монтиране на вентилатор и терморегулатор, с помощта на който при изстиване на топлоносителя се включва в работата взривна помпа и се увеличава интензивността на горене на въглищата. При достигане на зададената температура на топлоносителя взривната помпа се изключва и съответно се намалява интензивността на горене.

Недостатъци на котлите от чугун

Въпреки здравината и устойчивостта му на износване, чугунът е чуплив материал, който се руши при рязко спадане на температурите, а също и при замръзване на водата в топлообменника.