Радиаторите са отоплителни уреди, използвани в системите за водно отопление. Те могат да са с различно устройство, форма, правят се от различни материали и сплави, монтират се на пода или за стените. Основното, което обединява радиаторите за отопление, е наличието на вътрешни канали и движението на топлоносител (вода или антифриз) по тях.

За да се опрости изборът на радиатор за отопление, те имат класификация, която разделя уредите в зависимост от експлоатационните им свойства и характеристики.

Класификация на радиаторите по начин на предаване на топлинна енергия

Основната задача на радиатора е да предава топлинна енергия от нагретия топлоносител в пространството наоколо. При това са задействани два основни елементарни механизма за предаване на топлина, неразривно свързани помежду си: инфрачервени лъчи и конвекция.

Действително, всяко нагрято тяло, чиято температура е по-висока от температурата на околната среда, излъчва топлина в пространството. В същото време, въздушните маси, влизайки с взаимодействие с нагрятото тяло, се нагряват и образуват възходящи конвективни потоци. Затова при класификацията на радиаторите по начин на предаване на топлина става дума само за преобладаващия начин на топлообмен, което позволява да се отделят три вида уреди за отопление:


 1. Радиационни уреди за отопление, в които частта на топлинното излъчване може да е 70-80%. По принцип това са стоманените панелни радиатори, а също и уреди за отопление с голям вътрешен обем, например чугунените радиатори. Работата им е ефективна при всякаква температура и скорост на движение на топлоносителя, което позволява да се монтират в автономни отоплителни системи с естествена циркулация на топлоносителя.
 2. Конвективни радиатори, при работата на които частта на конвективен топлообмен е 80-90%, а частта на излъчване на топлина е едва 10-20%. По принцип това са пластинчати уреди за отопление, конвектори с оребрени тръби, чиято работа е ефективна само при висока температура на топлоносителя и принудителното му движение. Конвекторите се препоръчва да се монтират в системи за централно отопление с висока скорост на движение на топлоносителя. В отоплителните системи с ниска температура, а също и в къщите с естествена циркулация на топлоносителите конвекторите няма да могат да работят на пълни обороти.
 3. Уреди за отопление от смесен тип, в които в равни части са двата вида предаване на топлина – конвекция и излъчване. Към тях се отнасят стоманените тръбни радиатори, а също и съвременните секционни уреди за отопление с излъчващ преден панел и ребра, които създават възходящо движение на нагретите въздушни потоци. Радиаторите от този вид могат да се използват във всякакви отоплителни системи, включително и в такива с ниски температури.

Класификация на радиаторите по материал, използван за производството им

В зависимост от материала, от който са направени, радиаторите могат да бъдат:

 • Чугунени;
 • Стоманени;
 • Алуминиеви;
 • Медни;
 • Биметални – при производството им се използва стомана и алуминий.

От вида на метала зависи тежестта на радиатора за отопление, конструктивните му особености, срокът на служба, а също и цената.

Класификация на отоплителните радиатори по конструктивните им особености

В зависимост от конструкцията им, радиаторите се делят на 4 вида:


 • Секционни: състоящи се от отделни секции, което позволява да се сглобяват уреди с необходимия размер и топлинна мощност. Секциите могат да са с различни форми (ребра, тръби, пластини и т.н.). По принцип формата им се разработва специално така, че да осигури максимално ниво на конвективен топлообмен. Размерите на секциите могат да бъдат всякакви. Мястото на съединяване на отделните секции са най-рискови за появата на течове, което е и основният им недостатък. Трябва да отбележим, че секционните радиатори не се препоръчва да се използват в отоплителни системи с антифриз, тъй като той е по-течен от водата. Прекалено висок е рискът от течове дори при използването на съвременни уплътнителни материали.
 • Тръбни отоплителни уреди: представляват цяла метална конструкция, която се състои от горен и долен хоризонтален колектор със заварени към него вертикални тръби, чиито форма и разположение също помагат за усилване на конвективното обменяне на топлина. При тях рискът от поява на теч е най-малък, надеждни и дълготрайни са.
 • Панелни радиатори: могат да са стоманени и бетонни. Стоманените радиатори представляват два плоски стоманени панела, закрепени на хоризонтално разположен колектор. Между пластините има ребра, които създават насочено движение на нагретия въздух. Бетонните панелни радиатори се отнасят към вградените отоплителни уреди. Те се монтират в стените и са ориентирани само към предаване на топлинно излъчване.
 • Пластинчати радиатори: ориентирани са само към конвективния топлообмен и представляват ядро (в повечето случаи това е метална тръба, по която се движи топлоносителят) със засадени на нея ребра от тънки метални пластини.

В следващата част ще разгледаме видовете радиатори спрямо материала, от който се правят. Натиснете ТУК, за да преминете към втората част на този материал.