В първата част на материала (ТУК!) отговорихме на някои доста важни въпроси, отнасящи се за UPS устройствата за помпи за отопление. Продължаваме с важните моменти около източниците на непрекъсваемо захранване.

UPS стандарти

При избора на UPS трябва да знаете, че помпите за отопление реагират много точно на промените в електрическия ток, на напрежението и честотата. Това означава, че за тези устройства е необходима електрическа енергия с определено качество. Точно затова UPS устройството трябва да съответства на някои стандарти:

  • Изходният сигнал на устройството трябва да се възпроизвежда без никакви колебания.
  • Входящото напрежение, което се подава на UPS-а, няма да е причина за повреда дори ако се отклонява много от номиналните величини.
  • Помпата е по-реактивно натоварване за UPS-са, затова UPS-ът трябва да има определена защита, която да предотвратява пагубните последици от претоварването.
  • Настройката на уреда е много точна, прави се толкова прецизно, за да сработи бързо, ако в мрежата се появи рязък скок в напрежението.
  • Мощността на UPS-а позволява бързо и качествено да се заредят акумулаторните батерии.

Ако уредът съответства на гореописаните критерии, можете да си го купите и да го ползвате като автономен източник на захранване за помпата Ви. Разбира се, ценовата политика на такова устройство ще е по-висока, но производителите на UPS устройства предлагат дълги гаранционни срокове на устройствата си.


Освен това трябва да обърнете внимание на времето за автономна работа. UPS-ът средно трябва да може да работи не по-малко от 12 часа. Това време е достатъчно за намирането и отстраняването на неизправности по мрежата. При включването на няколко допълнителни групи акумулаторни батерии времето за автономна работа може да се увеличи.

Какво е интерактивен UPS?

Процесът на работа на обикновения UPS е много прост: той е не само автономен източник на електрически ток, но и филтър, който подобрява качеството на електрическата енергия. Преминаването към работата на мрежата или на батериите се случва автоматично. Електрическото захранване от електронната схема, от която се състои UPS-ът, се осъществява чрез инвертор – основен елемент на уреда.

Интерактивният UPS има една съществена конструктивна разлика – освен инвертор, в схемата на това изделие има стабилизатор на напрежението.

Този елемент се състои от автоматичен трансформатор, който регулира разликите на потенциалите и дава на изхода по-устойчиво напрежение.

Заради тази конструкция интерактивният уред изпълнява прехода на работа както от мрежата, така и от акумулаторната батерия много по-бързо. Такива устройства се използват, най-вече за помпи за отопление, много рядко. Конструкцията на интерактивните уреди не предполага снабдяване с електрическа енергия на асинхронни двигатели. Освен това коефициентът на полезно действие на уредите е няколко пъти по-нисък от обикновените UPS устройства.

UPS с двойно преобразуване

Тези автономни източници на ток са конструирани специално за „капризните“ уреди. Двойното преобразуване се използва, ако устройството реагира негативно на дребните промени в напрежението и спадовете в напрежението или честотата.

В тези UPS-и се случва двойно преобразуване на електрическия ток. Първо, от променлив към постоянен, а после обратното. Още една важна особеност на тези уреди е, че батериите са постоянно включени във веригата. Това означава, че времето за превключване на захранването от мрежата към батериите е около 0.

Разбира се, тази цифра е нереална, тъй като все пак минава малко време. Но все пак устройствата с двойно преобразуване се смятат за най-бързи по качество на работа.

Този вид уреди, освен че подават идеално напрежение и честота, имат и редица отрицателни черти:

  • Цената на UPS-ите е висока, но за качество често се налага да се заплаща.
  • Двойното преобразуване се съпровожда със силен шум.
  • Този тип устройства се нагрява много.

Как се монтира правилно UPS устройство?

Инсталирането и монтажът на UPS-а няма да отнеме много време, но трябва да се ръководите от някои общоприети правила.

UPS-ите могат да се монтират както на стената, така и на пода. Устройствата, чиято конструкция предполага монтаж на пода, често са доста големи. Заради големите им габарити тези UPS устройства често се купуват за частни домове.

Върху уреда не трябва да попада влага или прах, затова е най-добре уредът да се монтира в специален херметически затворен шкаф или в кутия. Много често UPS-и се монтират в мази, за да се спести повече място.

Уредът още в завода-производител се комплектува със специални крепежни елементи, които улесняват много задачата. За да свържете UPS-а с помпата, трябва само да се запознаете със схемата, която се намира в комплекта на уреда.

Ако все пак имате някакви затруднения или проблеми, най-добре се обърнете към специалист за помощ.