Много хора мислят, че климатиците са само сплит системи. Разбира се, този вид е най-разпространен, но има и други видове, не по-малко ефективни. Един от тях е чилър-фен кондукторна система. Това е сложно словосъчетание, но можете да се досетите от какво се състои тази система. Нека се опитаме да разгледаме всяка от частите на системата – чилър и фен (вентилатор) – и да разберем какви са предимствата ѝ.

Какво е фен?

Това е вентилаторен конвектор, устройство, което охлажда или нагрява въздуха в помещението. Вентилаторният конвектор е елемент от цялата климатична система. Състои се от две части - вентилатор (fan) и топлообменник (coil) – fan coil. Често в конвектора има филтър за грубо пречистване, за да не попада в устройството голяма пепел, пух и други мръсотии. Съвременните модели са с дистанционно управление.

При добре познатите ни сплит системи вътрешният им блок е точно това – вентилаторен конвектор. Само че сплит системите охлаждат или загряват въздуха благодарение на хладилен агент – специфично газообразно вещество, най-често фреон. А във вентилаторния конвектор има течност  - вода или незамръзващ воден разтвор на етиленгликол.

Принципът на работа на вентилаторния конвектор е прост:

 • Вентилаторът „захваща“ въздуха от помещението и го насочва към топлообменника.
 • В същото време в топлообменника попада студена или гореща вода – в зависимост от това каква температура на въздуха искате да постигнете.
 • Водата в топлообменника отнема или отдава топлина на въздуха.
 • След това въздухът, охладен или загрят, се връща в помещението – вече с необходимата температура.
 • Когато системата е настроена да охлажда въздуха, на топлообменника се появява конденз, който с помощта на помпа се стича в канала или се отвежда навън.

Но откъде попада вода в топлообменника? За да я получи, на вентилаторния конвектор му трябва допълнителен агрегат. За нагряването на въздуха се използва котел или помпа, а за охлаждане – чилър. За чилъра ще поговорим малко по-късно.

В едно помещение може да има няколко вентилаторни конвектора – също, както е и при радиаторите за отопление. Броят на агрегатите зависи от площта на помещението и от нуждите за постигане на съответната желана температура.

Вентилаторният конвектор работи не само в режим на рециркулация на въздуха, а и в смесен режим, тоест свързва въздуха от помещението със свеж въздух. Но не всички конвектори имат такава опция, а само тези, които са свързани с вентилацията.

Типове вентилаторни конвектори

По начин на монтаж вентилаторните конвектори се делят на:

 • Подови;
 • Стенни;
 • За тавана.

Има и универсални устройства, които се закрепват и за стена, и за таван.

Има и корпусни и безкорпусни вентилаторни конвектори. Моделите без корпус струват по-малко. Обикновено ги маскират с декоративни панели или окачени тавани.

По брой на топлообменниците вентилаторните конвектори биват:

 • Двутръбни – когато от един топлообменник излизат две тръби. По едната тръба постъпва вода в конвектора, по другата – излиза. Двутръбните модели се използват основно за охлаждане. Възможно е и да се затопля въздухът, но водата ще трябва да се затопля в допълнителен топлообменник и да се използва специална помпа.
 • Четиритръбни – в тези вентилаторни конвектори топлообменниците са два, от всеки излизат по две тръби. В единия топлообменник циркулира студена вода, а в другия – гореща. Благодарение на това уредът и охлажда, и затопля въздуха без проблеми.
 • Има още една класификация на вентилаторните конвектори:
 • Касетни вентилаторни конвектори – монтират се там, където има окачени тавани. Те биват дву- и четиритръбни. Обикновено касетните модели се произвеждат без корпус, тъй като по-голямата им част така или иначе е скрита. Вижда се само декоративният панел – на него има жалузи, които разпределят потока на въздуха. Вентилаторният конвектор от касетен тип почти не шуми, относително лесен е за монтаж, а освен това разпределя равномерно въздуха по цялото помещение.
 • Канални вентилаторни конвектори – често се използват за големи обекти, например за офиси и търговски центрове. Монтират се във вентилационната система зад окачен таван и зад изкуствени стени. Вентилаторите от канален тип могат или да подават свеж въздух, или да пречистват съществуващия.

Както обещахме малко по-нагоре, ще си поговорим и за чилъра. Можете да прочетете за него в статията ни „Чилър – партньорът на вентилаторния конвектор“.