Чилър е машина за охлаждане на течност. Често тя работи заедно с вентилаторен конвектор, но може да се използва и по друг начин: например с помощта на чилър се заливат пързалки, охлаждат се медикаменти. По принцип чилърът в системата чилър-вентилатор е на покрива или в техническо помещение.

По тип на охлаждане чилърите се делят на два вида:

 • С въздушно охлаждане – когато кондензаторът в чилъра – устройство, в което хладилният агент от газ се превръща в течност – се издухва от въздушния поток;
 • С водно охлаждане – когато кондензаторът в чилъра се охлажда с вода.

Спрямо наличието на режим за отопление също са два вида:

 • Чилъри с възможност за затопляне – наричат се още реверсивни  - могат не само да охлаждат, а и да загряват течността;
 • Чилъри без възможност за затопляне.

Има и абсорбиращи и парокомпресионни:

 • Абсорбиращи – в тези чилъри вместо фреон се използва смес от вода и литиев бромид. Не са много разпространени.
 • Парокомпресионни – в момента това е най-разпространеният вид. Всъщност това е същият този фреонов климатик, само че през него минава не въздух, а вода. Парокомпресионните чилъри се състоят от компресор, кондензатор, терморегулиращ вентил и изпарител.

Принципът на работа на чилъра е следният:

 • Компресорът повишава нивото на фреона – газообразният хладилен агент.
 • След това фреонът постъпва в кондензатора, където се охлажда и става течен.
 • В терморегулиращия вентил фреонът се нагорещява и започва да се изпарява.
 • В изпарителя фреонът взима топлото от водата.
 • Фреонът отново става газообразен и цикълът се повтаря.
 • Водата, охладена в изпарителя, попада във вентилаторния конвектор, който разпределя въздуха в помещението.

Монтаж на чилър – от проектиране до тестване

Най-трудното нещо при монтажа на системата чилър-вентилаторен конвектор е монтажът на чилъра. Той преминава през няколко етапа:

 • Подготовка. На този етап се уточняват особеностите на помещението или сградата, избира се необходимото оборудване.
 • Избор на място. Мястото се избира спрямо тежестта и размерите на чилъра. Важно е и да се предвиди да има свободен достъп до агрегата, за да се обслужва по-лесно.
 • Монтаж на основата. Не може чилърът да се монтира просто така на пода или на покрива – трябва да има основа или крепежна рама, на която след това се монтира уредът.
 • Виброизолация. За да не се усещат колебанията от работата на чилъра като малки земетресения, се монтират антивибрационни опори.
 • Монтаж на самия чилър. Ако агрегатът е много голям, се монтира с помощта на специална техника.
 • Монтаж на хидравличния контур, тоест свързване към охладителя на тръбите и монтиране на вентилаторния конвектор.
 • Настройване на електрическите системи и тестване работата на чилъра.

Климатичното оборудване трябва да се избира, монтира и обслужва от квалифицирани специалисти.

Чилър е машина за охлаждане или отопление, която най-често се свързва с вентилаторни конвектори.

Система чилър-вентилаторен конвектор – плюсове и минуси

Сега, когато вече знаем какво е вентилаторен конвектор и какво е чилър, можем да разберем както представлява системата чилър-вентилаторен конвектор. Чилърът е външният блок на системата, свързан с тръбите на вентилаторния конвектор – вътрешният топлообменник, който се вентилира. Но защо изобщо е необходима тази система, нали ги има обикновените климатици? Работата е там, че тя има няколко предимства пред сплит системите:

 • Мащабируемост. Заради газовия хладилен агент разстоянието между вътрешното и външното тяло в сплит системите е ограничено. В системата чилър-вентилаторен конвектор можете да свържете колкото си искате вентилаторни конвектори на разстояние до няколко стотин метра – конкретните характеристики зависят от мощността на чилъра и помпата. Затова даже и в голяма сграда може да се използва само един чилър.
 • Естетическа компонента. Заради ограниченото разстояние между вътрешното и външното тяло при сплит системите външното тяло обикновено се монтира на фасадата на сградите. При системата чилър-вентилаторен конвектор чилърът се монтира на покрива или в техническо помещение, затова видът на фасадата остава непокътнат.
 • Универсалност. Докато много от сплит системите спират да работят ефективно през зимата, този вариант на климатизиране работи денонощно при всякаква температура. Освен това, благодарение на многото вентилаторни конвектори, можете без проблем да регулирате температурата на въздуха във всяко едно помещение.
 • Безопасност. Хладилният агент е течен, а не газообразен, както в сплит системите, затова вероятността да стане авария е много по-малка.

Недостатъци при чилър климатичната система

Разбира се, чилър системата си има и недостатъци. Ето кои са те:

 • Ниско качество или липсва на филтрация на въздуха. Въпреки че някои модели подават свеж въздух, основата им функция е да променят температурата, а не да пречистват. Ако искате в помещението да постъпва чист и свеж въздух, обърнете внимание на захранващите вентилационни системи или пречиствателно-дезинфекциращите – те пречистват въздуха не само от праха, а и от други, не по-малко опасни замърсявания.
 • Размери. Габаритите на системата са внушителни, затова е резонно да се монтира само в големи помещения и многоетажни сгради.
 • Труден монтаж. Климатиците могат да се монтират само от двама човека, монтажът на чилър системата изисква повече специалисти – дори и само заради големите габарити на чилъра. Освен това всички монтажни дейности трябва да се изпълнят преди замазката.
 • Трудоемко обслужване. Не е само да се монтира системата – трябва и да се проверява системно как работи тя. За тази цел е необходим квалифициран персонал.

Надяваме се, че благодарение на статията ни за вентилаторните конвектори и на тази за чилърите, сте научили нещо ново и полезно по тези теми. Успех!