В тази статия ще разгледаме подробно особеностите и техническите характеристики на газовите калорифери за отопление – принцип на действие и вътрешно устройство на конструкцията, основни видове и правила за използване в жилищни помещения и в гараж.

Газов калорифер – принцип на работа и класификация на конструкциите

В стаите, където няма система за централно отопление през зимата, е много трудно да се поддържа оптимална за живота на хората температура. Затова много собственици на вили, градски и извънградски къщи предпочитат да си купят газов калорифер за отопление на помещенията. Този тип уреди има висок показател за коефициент на полезно действие, при това разходът на електрическа енергия е минимален.

Всъщност газовият калорифер представлява топлинен вентилатор, който работи на газ. Тези конструкции имат много предимства. Сред най-съществените предимства можем да отделим достъпната цена на газови калорифери на газови бутилки, мобилността им, а също и лесната система на използване.

Търсенето на тези нагревателни уреди днес расте в отоплителния сезон, ако няма централно отопление или не работи достатъчно добре. Конструкцията отделя топъл въздух в помещението, който се създава от изгарянето на гориво – газ.

Агрегатът е в метален корпус с изходни отвори, предназначени за горещия въздух. Формата на калорифера е обтекаема, в нея се намират следните елементи:

 • Вентилатор;
 • Горелка;
 • Приспособление за контрол;
 • Топлообменник;
 • Устройство, което осигурява запалването;
 • Термостат.

Освен това в корпуса може да има допълнителни елементи, които зависят от модела и особеностите на уреда.

Видове газови калорифери за отопление на къща

Популярността на газовите калорифери се дължи на тяхната практичност и широката област на използване. Тези агрегати се използват не само за отопление, а и за вентилиране на помещенията, а също и за изсушаване на предмети с големи размери. Въпреки големия асортимент, има два вида газови калорифери: с индиректно и директно горене.

Обърнете внимание! В процеса на използване на калорифера неизбежно се изгаря кислород. Затова не се препоръчва да използвате газови калорифери в помещения, където няма вентилация. Може да бъде опасно за живота!

 • Газовите калорифери с директно горене нямат функция за пречистване на потоците въздух от изгарянията, затова в помещения, предназначени за живот, те могат да отровят въздуха. Това е единственият недостатък на тези уреди. Калориферите с директно горене са със 100-поцентов коефициент на полезно действие и работят, изразходвайки минимално количество гориво и електрическа енергия.
 • Газовите калорифери с индиректно горене се отнасят към категорията на екологично чистите уреди. Затова няма никакви ограничения по отношение на използването им. Допуска се да се използват калорифери с индиректно горене в помещения, където вентилацията е ограничена. Тези конструкции имат само един немалък недостатък – корпусът е комплектуван с димоотводна тръба, което се отразява много на мобилността на тези устройства, а освен това усложнява и транспортирането им.

Принцип на работа на газов калорифер за отопление на вила, къща или гараж.

Принцип на действие на газовите калорифери за жилищни помещения

Преди да си купите газов калорифер за отопление на къщата, е добре да проучите подробно принципът на действие на тези агрегати, вътрешното им устройство и други параметри.

Газовият калорифер работи на този принцип:

 • В горивната камера има горелка, където се осъществява подаването на газ.
 • Устройството, което осигурява запалването, запалва горивото, благодарение на което за запалва топлообменникът.
 • Движещите се елементи на вентилатора издърпват студения въздух от помещението и го насочват обратно през конструкцията на топлообменника.
 • Термостатът осигурява защита на устройството от повреда и прегряване.
 • Когато въздухът в помещението се нагрява до определено ниво, термостатът започва да работи. В този момент превключвателят прекъсва електрическата верига и устройството спира да работи. Този принцип на действие позволява да се контролира температурата в помещението и да се поддържа оптимален микроклимат.

Специфики на газовия калорифер на природен газ с ниско налягане

Газовите калорифери най-често се използват за битови нужди. При това повечето клиенти, когато избират оптималния за тях уред, предпочитат да си купят газов калорифер с индиректно горене с мобилна конструкция, която има дръжки за управление и колелца.

При стационарните модели има газова бутилка, която създава трудности при преместването им. От обема на бутилката с газ зависят техническите характеристики на калорифера, а освен това и колко време ще се използва. Моделите със стационарна конструкция се смятат за остарели, защото те не са толкова практични, колкото са мобилните варианти.

Обърнете внимание! Компактните модели калорифери, които работят на природен газ, са много икономични. Разходът при тях е само 1 литър на час.

Калориферът е самостоятелен отоплителен уред. При това той може да изпълнява ролята на конструктивен елемент от цялата инсталация, предназначена за поддържане на необходимата температура в стаята. Калориферите, които работят на природен газ, могат да се използват за отопление на специализирана и автомобилна техника.

Възможностите на този тип уреди могат да се приложат в процес на ремонти и дори при поставяне на опънати тавани. Вентилаторът в конструкцията ускорява процесите. Контролът на нагряване на въздушния поток се осъществява посредством вграден температурен регулатор.

В следващата част на този материал ще разгледаме съветите на специалистите относно областите на използване на газовите калорифери, особеностите на използването им за гараж и за жилищни помещения и други. Продължаваме ТУК.