В първата част на тази статия се спряхме подробно на видовете помпи за вода, какво представлява и какви функции има всеки от тях и на каква дълбочина изпомпва всеки вид помпа. Тук ще продължим с темата за водните помпи ето така…

Как влияе качеството на водата върху водната помпа?

Важен елемент на помпите е работното колело, което осигурява повдигането на водата и е направено от пластмаса или неръждаема стомана. От материала зависи издръжливостта на помпите. Ако уредът изпомпва вода с примеси на пясък или глина, работното колело излиза по-бързо от строя. Дълготрайността на помпата зависи пряко от материала на работното колело.

Избор на водна помпа спрямо качеството на водата и необходимата производителност.

Оптимални са помпите с работно колело от неръждаема стомана. Помпите с пластмасово работно колело излизат по-често извън строя. Ако производителят ги прави от различни материали, пластмасовото може да се замени с аналог от неръждаема стомана – това ще удължи много срока на служба на помпата.

Диаметър на резбата на изходния отвор

Диаметърът на резбата на изходния отвор влияе на обема на изпомпваната вода и производителността на помпата. По-ниският параметър усилва хидравличното съпротивление – помпата ще изпомпва по-лошо от необходимото.

Показателят може да варира в зависимост от предназначението и типа на помпата. Най-често при битовите помпи за вода се срещат три размера входни отверстия – ¾ инча, 1 инч, 5/4 инча.

Например, ако Ви трябва обем вода на двора 3 кубични метра на час, трябва да си купите помпа с размер на входното отверстие 5/4 инча и заявена производителност на помпата 3 кубични метра на час. Ако водоподемната тръба отговаря на диаметъра на входното отверстие на помпата, на изхода ще е заявеният от завода обем от 3 куб. метра на час. Ако диаметърът на тръбата е по-малък, и обемът на доставяне на водата ще е по-малък.

Допълнителни функции при водните помпи

Съвременните водни помпи имат допълнителни полезни функции: защита от прегряване и сух ход, реле за налягането, честотен преобразувател.

 • Вграденият датчик за температурата, или с други думи – защитата от прегряване, ще изключи помпата, ако тя работи без прекъсване и прегрява. В противен случай уредът ще се повреди.
 • Защитата от сух ход е датчик, който е вграден в помпата – той изключва помпата, ако в нея няма вода и работи на празен ход. Иначе казано, това е вграден или дистаанционен кондензаторен блок.
 • Релето за налягането е уред, който ще включи или изключи помпата, ако се надвишава предварително настроената граница на налягането във водоснабдителната система (горен и долен параметър). Ако я няма тази опция, помпата продължава да повишава налягането в системата или се чупи, или ще скъса магистралата в някоя връзка.

По принцип съвременните помпи имат всички необходими опции, за да бъде водоснабдяването с тях безпроблемно. Ако изберете помпа без тези функции, трябва да предвидите допълнителни уреди за защита на помпата от повреда.

Производителност на помпата

При избор на помпа ще Ви трябва информация за необходимия напор, за пропускателната способност на агрегата, необходимата дълбочина на потапяне и изпомпване, дълбочина до огледалото на водата, мощността, налягането. Важно е да знаете и данните за производителността на източника на водата – кладенец или геран, за твърдостта на водата и за нейното качество.

Ще дадем пример за пресмятане на производителността на помпата за вила с пет крайни точки – тоалетна, душ, умивалник, кухненска мивка и перална машина. Всяка точка потребява 0,5 кубични метра вода на час. За да не падне налягането в системата, на теория е необходима помпа с производителност 2,5 кубични метра/час при пиково натоварване от потребление на вода.

На практика тази вероятност е изключена на 99%, затова се взема предвид 50% от пиковото натоварване. В този случай е достатъчна помпа с производителност 1-2 кубични метра.

Най-общо, за една малка вила ще е подходяща помпа с ниска производителност до 1 кубичен метър на час с неръждаемо или пластмасово работно колело. В селска къща, в зависимост от потреблението на вода, е добре да се избере помпа с производителност 2-3 куб. метра/час с вградени допълнителни функции и работно колело от неръждаема стомана.

За малки обекти със селскостопанско предназначение, малки предприятия, фермерски стопанства е достатъчна битова помпа с производителност до 3 куб. метра на час с вградени допълнителни функции. За тези, които не искат сами да си смятат, компаниите-производители разработват специални програми за помощ в избора на помпа за вода. В тях можете да си сметнете и да си изберете помпа индивидуално, спрямо параметрите, които ще вкарате в системата.

Как да изберете електрическа помпа за вода?

 • За малка дълбочина и относително чиста вода най-добре изберете върхова помпа.
 • За голяма и много голяма дълбочина – центробежна или електромагнитна помпа.
 • Трябва да решите потопяема или повърхностна помпа ще монтирате.
 • Трябва да определите какъв обем и за какво ще Ви трябва вода от помпата.
 • Трябва да изберете помпа със здраво работно колело.
 • Трябва да вземете предвид диаметъра на резбата на изходния отвор.
 • Трябва да гледате дали има помпата допълнителни функции.
 • Трябва да сметнете каква производителност на помпата Ви е необходима спрямо собствените Ви параметри.