Спряхме се на хидромагнитната система и скриването на тръбите от отоплителната система в първата част на този материал – ТУК!

Спряхме се и на типовете тръби за отоплителна инсталация, от какъв материал да са – ТУК!

Но не по-малко важни са радиаторите. Нека разгледаме особеностите по тази тема...

Радиатори за отопление

Тук имаме само една забележка – ако инсталацията ще е скрита, трябва да изберете радиатори с долно захранване на водата и обратния път.

Изолация

Вече изяснихме, че всички съединения, дори и комплектните за метално-пластмасовите тръби, трябва да се херметизират. Изолационната лента си е заслужила мястото при водопровода, но не става за отоплителната инсталация – хлъзга се при нагряване.

И досега тръбите за отопление се изолират по един и същи начин – традиционно – с кълчища. Независимо колко са напреднали технологиите, засега това си остава най-добрият вариант.

Схема на инсталацията

Разработването, чертаенето, оформянето и одобряването на отоплителната система за новопостроени жилища или дори изместването на радиатора на друго място трябва да се съгласува със специалист. Ние ще се спрем на вариантите, при които радиаторите ще са си по предназначените за тях места.

Начини за свързване на отоплителни радиатори

В този случай общата схема за отопление на дома остава, както е, и трябва само да изберете начина за свързване на радиаторите към щранга. Вариантите са четири:

  • Двудръбно със странично свързване;
  • Двутръбно с долно свъзрване;
  • Еднотръбно със странично свързване;
  • Еднотръбно с долно свъзрване.

Начини за сввързване на радиаторите с тръбите за отопление.

Долното свързване е за скрита инсталация. Важно е да не забравите за ДВАТА спирателни крана за всеки радиатор, на входа и на изхода. При теч това ще помогне да изключите радиатора, без да трябва да пипате цялата система.

За стоманените и метално-пластмасовите тръби при алуминиеви радиатори не забравяйте за пропиленовите вложки, за да избегнете корозията.

Монтаж на метално-пластмасови тръби

Технологията не се различава с нищо от водопроводната:

  • Тръбите се режат по размер с ръборе;
  • Неравностите се изстъргват със специален инструмент, в никакъв случай с нож;
  • Поставяте фитинга;
  • Пресовате края на тръбата;
  • Навивате кълчища на мястото за свързване;
  • Поставяте уплътнението, навивате, затягате.

Монтаж на пропиленови тръби за отопление

Отоплителната система с полипропиленови тръби се монтира не както е при водопровода, прави се предимно с фитинги. Запояване се допуска само за свързването на правите отрязъци тръби. И запояването, и фитингите за тръби трябва да са специални.

Тези изисквания се дължат на изискванията за надеждност – всяка неизправност ще се види в най-добрия случай при пускането на системата преди началото на отоплителния сезон, а може да е и в самия разгар на големите студове.

Запояване

За сглобяването на отоплителна система трябва да знаете, че запояването на тръбите директно е недопустимо. Краищата на тръбите трябва да се запояват в специална муфта – тръба с голям размер със стъпаловиден вътрешен профил. Съответно и поялникът трябва да е подходящ, обикновената ютия няма да свърши работа.

Фитинги

Всички ъгли и тройници за полипропиленова отоплителна система трябва да са метални фитинги. Спирателните кранове – също да са метални. Пресованата или запоената метална скоба в метално-пластмасови съединения при постоянно и дълготрайно подаване на гореща вода с температура над допустимите граници постепенно излиза от пластмасовото рамкиране и може да доведе до внезапно разкъсване.

При скрита инсталация всички разглобяеми връзки трябва да са достъпни за преглед и ремонт. Тоест така, че да може да се отвъртят или затегнат с ключ. На практика това означава, че минималното разстояние от всяка точка на съединението до стената трябва да е не по-малко от 15 см, до дъното не по-малко от 2 см, а до горната част не повече от 3 см. Изхождайки от това, трябва да пресметнете дълбочината под фитингите, когато вкопавате тръбите в пода.

Заключение

Реконструирането на отоплителната система самостоятелно не е трудна работа, не е тежка и не изисква някакви документи и разрешения, ако не местите радиаторите. Основната задача при извършването на тази дейност е да обмислите добре избора си на тръбите, радиаторите и възможността да съчетаете с изолацията на дома си, особено тази на пода.