Нахлуват ли във вас мисли от типа как да се отоплявате през зимния период? Определено, възможностите, различни от използване на електроенергия, са най-препоръчителни за намаляване на текущите разходи. Вероятно това е една от причините предпочитанията да клонят към по-мек вид отопление. Двата най-удачни варианта за това са закупуване на камина, използваща за гориво дървесина или пелети. По-подходящият избор зависи от вашия начин на живот и вашите лични съображения. За целта, “претеглете” всички предимства и недостатъци. От съществено значение са удобството и функционалността, осигуряващи ви единия и другия  модел.

Фактори, които влияят на избора между пелетна и дървена камина

  • Ефективност на отоплението - трябва да изчислите площта на стаите, които ще отоплявате. Само така ще извлечете максимален ефект от най-подходящия размер печка. По-голямата част от тези на пелети са с ефективност от 60-80 %, докато тези на дърва - 30-80 %. Според различни изследвания пелетите се смятат за двойно по-ефективен начин на отопление, спрямо дървото. По отношение на изгарянето и нагряването - отново печелят пелетните печки. При тях е необходимо по-малко гориво за производство на едно и също количество топлина, а и в резултат на това - замърсяването на въздуха е в пъти по-малко спрямо дървените. Въпреки че, ако клоните повече към отопление на дърва, съществуват модели, които са оборудвани с по-нови технологии. Сред тях са повече цикли на горене, което служи за увеличаване на топлоотдаването по по-чист начин, използване на по-малко дърва със значително по-малко пепел
  • Разходи за монтаж и експлоатация - пелетните печки са тези, които са с по-ниски първоначални разходи за инсталиране. Те са по-евтини поради факта, че могат да бъдат директно вентилирани в стаята. За печките на дърва задължително трябва наличие на комин. Цената на  горивния материал е малко по-трудно да бъде измерена, защото с изменя. Имайте предвид за дървата, че ще се оскъпят, ако трябва да ги режете допълнително. Възможно е сами да го направите, което също ще ви струва време, усилия и определени инструменти или машини. Трябва да включите и транспорта до дома ви. Затова трябва да правите сравнение на пакетната цена на двата материала за отопление
  • Съхранение на горивото - това не е фактор за подценяване, защото може да ви е необходимо помещение за съхраняване на материала. Дървесината изпъква в това отношение, защото не е проблем да бъде оставена навън. Пелетите обаче изискват сухо пространство. Вариантите са мазата ви, гаража ви или някое неизползваемо  затворено помещение в дома ви. Добрата новина е, че пелетите са по-лесни за купуване във всеки един момент, защото са налични. Няма да ви се налага да се запасявате с огромни количество, за разликата от дървата. Те трябва да бъдат подготвени преди сезона - правилно нарязани и подредени
  • Поддръжка на печката - правилната поддръжка е ключът към безопасното и ефективно използване на уредите. Има два вида грижи - ежедневна (или по-честа) и преди всеки сезон. Става въпрос за почистването на пепелта всеки път, когато използвате печките, както и почистването на комина от специалист. При пелетните печки има и допълнителни по-скъпи компоненти, които изискват ежегодно почистване от професионалист. От друга страна, при тях се образува пепел, която е минимално количество. Това означава, че може да се отстранява на няколко дни или в седмицата веднъж. Същото важи и за изстъргването на неизгорелите пелети