Строителният пазар предлага различни типове тръби, които се използват за подови отоплителни системи. При избора им особено значение има цената, материалът, сложността на работа с тях, продължителността на периода за работата им. За подовото отопление по-често се използват алимуниево-пластмасови тръби и полимерни аналози, направени от PEX (омрежен полиетилен) или полипропилен.

Добър вариант е и бронзовата система. Но този материал се използва рядко, защото цената на тръбите за подово отопление от мед е висока.

Особености на подовото отопление

Принципът на работа на водната система е прост. Под повърхността на пода се поставят специални тръби. Те нагряват подовото покритие, а от него топлото въздушно пространство се вдига нагоре.

Имайте предвид! Благодарение на конструкцията на системата топлината се разпределя по цялото помещение равномерно. Течение, характерно за отоплението с радиатори, не се създава.

Монтаж на водната мрежа в повечето случаи се осъществява в тоалетни, кухни, бани и т.н. Значително по-рядко за подово покритие се избират керамични плочки, които имат добра топлинна проводимост.

Предимства и недостатъци

Предимства и недостатъци на подовото отопление.Когато избирате тръбна подова система за отопление, трябва да се насочите спрямо всички плюсове и минуси. По-долу са основните предимства на тази конструкция:

 • Цялата площ на помещението се затопля равномерно.
 • Метално-пастмасовите тръби за подово отопление и другите елементи на системата се маскират под подовото покритие.
 • Може да се отопляват големи помещения при малки енергийни загуби.
 • Екологичност – вредните отпадъци и електро-магнитните лъчения ги няма.
 • Ще трябва да изхарчите повече пари еднократно – за монтиране на мрежата. Загубите след това, при експлоатирането, са минимални.

От минусите ще отбележим следните:

 • Трябва да се използва водна помпа.
 • Монтажът на системата е сложен.
 • Трудно се регулира температурата на затопляне на помещението.
 • От време на време се понижава налягането и вследствие на това съседните помещения се отопляват по-зле.
 • Има известен риск от течове, които трябва да се намерят и отстранят.
 • Системата удебелява пода с поне 8-10 см.
 • Инструкцията предупреждава, че е необходимо определено време за пускане на мрежата и да бъде изпитана.

Избор на тръби

 • В подовите отоплителни системи се използват полибутенови, полиетиленови, алуминиево-пластмасови, бронзови, метални и полипропиленови тръби. Нормативите забраняват използването само на изделия от тъмно желязо и омрежени видове.
 • Оптималният външен диаметър на елементите от системата е 16-18 мм. Дебелината на пода при това няма да се увеличи много и няма да са необходими допълнителни приспособления за действена хидравлика.

Имайте предвид! При приключване на монтажа тръбите се заливат със замазка. Ако се повредят, покритието ще ги скрива. Изхождайки от това, пластмасовите тръби за подово отопление трябва да са изключително надеждни.

 • Кои тръби са подходящи за монтиране на подово отопление?Всички свръзки на системата трябва да се правят на 100% херметични, а отделните ѝ елементи трябва да са защитени от кислородна дифузия.
 • Коефициентът на линейно разширяване на материала трябва да е по-малко от 0,025 мм/мК, топлопроводимост – от 0,43 Вт/мК.
 • В една стая трябва да се поставят тръби от едно и също руло.
 • Периодът на експлоатация на материала трябва да е съпоставим със срока на експлоатация на самото съоръжение.

PEX тръби

 • Тръбите от омрежените видове полиетилен са с висока устойчивост към термично натоварване. Това ще помогне да се повиши температурата на топлоносителя.
 • Голямата здравина на материала се постига благодарение на използването на голямо налягане при производството му.
 • Гъвкавите PEX тръби за подово отопление са с различна плътност. Оптималната плътност на омрежването варира в границите 65-80%. Този параметър определя цената на тръбата.
 • Полиетиленът се обработва по няколко начина. С помощта на газ силан (плътността на омрежването е 65%), пероксид (75%), облъчване с електрони в магнитно поле (плътност – 60%).

За да се получи геометрично и здраво свързване на тръбите, се използват уплътняващи фитинги. Свързването с тях отнема само няколко секунди. Това става така:

 • От едната страна се слага уплътняващ пръстен.
 • След това със специално приспособление се разширява тръбата.
 • В разширението се поставя фитинг.
 • На последния етап тръбите се уплътняват добре с пръстен около фитинга.

PEX тръбите са оптимален вариант за подовите отоплителни системи. Но имайки предвид колко струва такава мрежа, много хора предпочитат метално-пластмасовите аналози, защото те са по-евтини.

Тръби от метал и пластмаса

Подходящ вариант за подово отопление с дълъг срок на служба са полимерните тръби.Тръбите от алуминий и пластмаса, нагрявайки ги, запазват структурата си, могат да се съпротивляват на големи натоварвания, срокът им на работа е дълъг. Те се състоят от 5 слоя. Три от тях са основни, два ги слепват, с други думи, се явяват свързващи. Във и върху тръбата има омрежен полиетилен или полипропилен. В центъра на тръбата има алуминиево фолио. То се свързва с пластмасата с помощта на лепило.

 1. Вътрешният слой отговаря за работните свойства на тръбата, които се отнасят до налягането и температурите.
 2. След това има слой от специален слепващ компонент. Той съединява надеждно полимера с централната част от метал.
 3. За производството на този алуминиев слой се използва специално фолио. Дебелината му, спрямо вида и сечението на тръбата, се колебае между 0,2 и 2,5 мм.
 4. Тази част от тръбата се съединява по цялата ѝ дължина по два начина – чрез застъпване или чрез подпъхване.
 5. След това следва вторият слой слепващ компонент. Той залепва метала към външната защитна повърхност на изделието.
 6. Външният слой на тръбата се прави от полиетилен, който има омрежена структура или обикновена, но много плътна. Освен това има и продукти от различни видове полипропилен.
 7. Благодарение на аналогичния строеж алуминиево-пластмасовите тръби са гъвкави, устойчиви към деформация и термично пластични. Това е много важно при подовото отопление.

Обърнете внимание! Подовото отопление от метално-пластмасови тръби трябва да се монтира под формата на змия, спирала, извито. Тази структура на системата има много завъртания. Заедно с това, малката тежест на тръбите облекчава много работния процес.

 Как да изчислите колко тръби ще Ви трябват за подовото отопление?

Когато планирате да си слагате подово отопление вкъщи, в конкретна стая, трябва да се съобразите с това, че дължината на тръбите от едно и също руло не е повече от 100 метра. Освен това отделните контури от мрежата също задължително трябва да са от една и съща тръба.

Експертите казват, че рулата от 100 метра ще са достатъчни, за да затоплят помещение с площ до 20 квадратни метра. Ако знаете колко е голямо помещението, можете да изчислите колко квадратни метра тръби ще са Ви необходими за подовото отопление.

Когато пресмятате, не забравяйте да извадите площта на мебелите, битовата техника и т.н., където няма да се полагат тръби.

Проектирайки подовото отопление, вземете предвид разстоянието, което трябва да оставите между съседните контури. От това зависи нивото на температурата на подовото отопление. Трябва да е около 30-35 см. Ако е повече, може да не Ви е достатъчно топло, защото повърхността на завършващото подово покритие няма да се отоплява равномерно.

Извод

Добър вариант е да използвате полимерни тръби за подовото си отопление. Този съвременен и надежден продукт може да е монолит или да има защитен и здрав слой от алуминий.