Печките, предназначени за горене на дърва и отопляване на дома, се наричат камини и печки на дърва за отопление. Те могат да се нарекат най-старите, но при това са се доказали като отоплително устройство, използвано широко на територията на цялата ни страна.

Камините и печките на дърва могат да имат различни конструктивни особености и да се правят от различни материали. Например има печки от глина, от керамични тухли, натурален камък и метални. В зависимост от предназначението им има отоплителни камини, които се използват само за отопление на помещения, отоплително-готварски, които се използват и за готвене.


В зависимост от принципа им на действие и начина на използване на топлинната енергия, печките и камините на дърва се разделят на два основни вида:

 • Топлоемки печки
 • Нетоплоемки печки

Топлоемки печки за отопление на дърва с висок КПД

Към този вид печки за отопление се отнасят устройствата, които събират топлината в тялото си, а след това постепенно я отдават в околната среда. Топлоемките печки се правят от материал с висок топлинен капацитет, например от керамични тухли, шамот, а също и от някои видове натурален камък, например талкохлорит, който се слави със способността си да съхранява топлина.

Тези камини и печки се зареждат периодично, в студеното време обикновено 2 пъти на ден, а през есента и пролетта – веднъж дневно, понякога и веднъж на 2-3 дни. При горенето на дървата в пещта и при преминаването на дима по димоотвода тухлата се нагрява. При това топлината се запазва в масива на камината/печката, при което колкото по-масивна е камината, толкова по-голям е запасът от топлина в нея.

Добрата камина на дърва е направена така, че в нея да се нагрява всяка тухла чак до основите ѝ. След като дървата изгорят, печката излъчва запасите от топлина, загрявайки къщата.


Правилно избраната печка (избира се по теглото на тухлите) компенсира напълно загубите на топлина в околната среда, благодарение на което в помещението се поддържа постоянна температура за определен период от време (както вече казахме по-горе, този период зависи от сезона и може да е от 12 часа до 2-3 дни).

За да се осигури равномерно загряване на цялата къща, камината се монтира в центъра на постройката и се поставя така, че във всяко помещение да отива топлина. При оптимално планиране една камина може да подсигури топлина на 4 помещения.

Правилно направената топлоемка печка за отопление има следните предимства:

 • Създава възможно най-комфортни климатични условия в помещенията, като напълно изключва възможността от прегряване и изсушаване на въздуха.
 • Топлинната енергия се предава в пространството с излъчване на приятен за човека диапазон от дълги вълни.
 • Камината позволява да се любувате на „живия огън“, което може да е определящо за жителите на съвременните големи градове.

Но можем да говорим за предимства от камините на дърва само при едно условие: камината трябва да е монтирана от специалист и да работи перфектно. За съжаление, трудно се намира истински специалист днес, а услугите на такъв могат да излязат доста скъпи. Камината, монтирана неправилно, грешно, не само няма да затопля дома Ви, но и ще създава много проблеми, ще дими вътре, ще има сажди по стените и ще е студено.

Точно затова много хора, решили да отопляват домовете си с помощта на камина на дърва, предпочитат металните такива – нетоплоемките камини.

Нетоплоемки печки и камини на дърва

Металните камини и печки на дърва са със същите конструктивни елементи като масивните камини от тухла или камък и се състоят от следните части:

 • Камера или пещ, в която горят дървата;
 • Корпус;
 • Решетка, която изпълнява две функции едновременно: отделя пепелта от зоната, в която горят дървата, и подава въздух в същата тази зона;
 • Пепелница, която представлява малка камера за събирането на пепелта;
 • Димоотвод.

Отдаването на топлина от металните печки се случва при горенето на дървата. В резултат на това в помещението е топло тогава, когато печката работи. Акумулирането на топлината се случва не от тежестта на камината, а от самото ѝ устройство и от нещата, които горят в нея.

След като дървата изгорят, металната камина изстива бързо. Комфортен климат може да се поддържа вкъщи само заради топлинната инерция на самото устройство. Точно затова много хора, които имат метални камини, отбелязват, че зимата, за да се поддържа комфортна температура в къщата, процесът на горене на дървата трябва да е непрекъснат.


Освен това металните камини или печки са със сравнително малък геометричен размер и могат да се използват за отопление само на едно помещение.

Начини за повишаване ефективността на металните печки

Има няколко начина за повишаване ефективността на металните печки/камини за отопление:

 • Повишаване топлинния капацитет на печката: за тази цел се правят камини от чугун, като топлинният му капацитет е по-голям от този на стоманата, а освен това се облицоват с панели от природен камък, например от талкохлорит. Този тип печки се нагряват по-бавно, но и изстиват доста по-дълго.
 • Тунелът на пещта се прави по-дълъг, което позволява да се загряват едновременно две съседни помещения. При това тялото на печката е в едната стая, а зареждането на дървата е в съседната стая, загряването на която става чрез излъчване чрез вратичката на пещта.
 • Използване на кожух-конвектор. Най-ярък пример за това е пещта „Булерян“, използвала се някога в селските къщи. При нея в дъното на корпуса на пещта са поставени кухи тръби, които оформят възходящи потоци от нагрят въздух и осигуряват бързо разпространяване на топлина в къщата, като предаването ѝ в съседните помещения може да се случва посредством димоотвода.
 • Увеличаване продължителността на горене с едно зареждане на дървата. За тази цел се използват пещи газови генератори, в които първоначално дървата се нагряват при недостатъчно кислород, което води до образуването на газ, а след това този газ гори. Този тип печки могат се едно зареждане на дървата да работят дълго време 0 от 8 до 12 часа, като осигуряват равномерно постъпване на топлина.
 • Печките се допълват с топлообменник и към тях се свързват отоплителни радиатори, като се получава автономна система за водно отопление. Трябва да отбележим, че топлообменник може да се постави във всяка печка, включително и в каменна.

Предимства на печките с воден контур за отопление

Безспорно, масивната печка или камина има редица неоспорими качества, но използването и е ефективно само в малки къщи. Металните камини са удобни, но не са ефективни, изстиват бързо и не позволяват да се наслаждавате на комфорт вкъщи. От всички тези недостатъци обаче е лишена камината с топлообменник, която е прототип на котела за отопление, но при това позволява да се наслаждавате на пламъците от горящите дърва.