Камините на пелети, около пещта на които има канали с циркулиращ по тях топлоносител, конструктивно много си приличат с пелетните котли и по същност са тяхна компактна разновидност. Камините с водна риза, които са на пелети, по принцип са с един контур за отопление, снабдяването с гореща вода се реализира посредством монтирането и включването към системата заотопление на бойлер с косвено нагряване.

Пелетните камини са сложно и потенциално пожароопасно устройство, затова монтажът на пещта и комина за него, а също и техническото обслужване, трябва да се извършват от квалифицирани специалисти.

Пламъкът от пелетите не е толкова живописен като този от дървата, не се усеща и характерното пращене и аромат. За почитателите на живия огън това е голям недостатък.

Устройство на пелетните камини

Форм-фактор

По форм-фактор пелетните камини могат да се разделят на отделно стоящи и вградени.

  • Отделно стояща, заключена в собствен корпус, който няма нужда от допълнителна облицовка. Металният кожух е двоен, за повишаване на топлинната инерция и за увеличаване на безопасността може да се облицова отвън с масивни керамични панели.
  • Вградените камини на пелети след монтажа им външно не се различават от дървените камини, външният им корпус го няма, огнището се вгражда в ниша или около него се облицова. Бункерът с голям обем, който стига за няколко дни, може да се монтира вътре в облицовката или в съседно помещение.


Работата на този тип камини се отличава със стабилен и точно настроен режим на генериране на топлина, което позволява да се поддържа приятна температура в помещенията. Работата на пелетната камина до голяма степен е автоматизирана, трябва само да се настройват параметрите на горене, да се зарежда гориво и да се изхвърля пепелницата в посочената горе последователност. Пелетните камини са компактни, относително безопасни, могат да се монтират навсякъде. За разлика от отоплителния котел, камината, освен че има практическа функция, доставя на собствениците си естетическа наслада. Коефициентът на полезно действие на камините на пелети достига до 95%, което е много повече от КПД на най-добрите модели дървени котли.

Автоматика

Автоматиката се състои от контролер, датчици за температурата, електрически двигатели, блок за разпалване. Панелът за управление може да се монтира на корпуса или да е изнесен, стационарен или направен във формата на пулт с дистанционно управление. „Новите“ модели имат електронни термостати, програмирани таймери, с помощта на които може да се зададе режим на работа на топлинния генератор за много дни напред. Електронните блокове за управление на камините с по-висока цена позволяват да се осъществява дистанционно управление с устройство.

Малкият размер и еднородност на пелетите позволява напълно да бъдат автоматизирани в захранването на котела и камината. Пелетите са с ниска влажност: 8-12% срещу 30-50% в сравнение с дървата с естествена влажност. Пресованите гранули имат в път и половина по-висока плътност от дървата. Заради по-голямата си плътност и по-малката си влажност способността на пелетите да създават топлина е с 1,6 пъти по-голяма от тази на дървата. Съответно транспортните разходи са по-ниски.

Гранулите се правят от отходи, смятани по-рано за непотребни за използване, което помага да съхраняваме горите.

Прилики и разлики между камините на дърва и на пелети

Пелетните камини си приличат с традиционните камини на дърва само външно. По вътрешно устройство и принцип на работа те са много по-различни, високоефективни и високотехнологични отоплителни уреди. Основната особеност на съвременните камини на пелети е тоталното автоматизиране процесите на генериране на топлина чрез контролирано и принудително подаване на гориво (пелети), а при някои модели и на въздух, необходим за горенето.

А стъклената вратичка, която позволява да се наслаждавате на огъня, до голяма степен изпълнява декоративна функция и се използва много рядко за обслужване.


Пещта се прави от дебела стомана или чугун и е с развито оребрение за увеличаване отдаването на топлина. В отделно стоящите камини тя не е много дълбока, защото зад нея трябва да се скрият двигателят, бункерът, задвижващият блок. Затова повечето такива камини горят само пелети със затворена вратичка. Пещите на вградените камини по принцип са със стандартен „селски“ размер, допълнителните устройства са отвън. Голямата дълбочина позволява да горят, освен пелети, дървени трупи.

Горелката е в долната част на пещта, в която постъпва горивото и голяма част от предварително загретият въздух, известна част от него прониква през каналите в горната част на пещта. Благодарение на оптималното дозиране на пелетите и кислорода се достига максимално горене на горивото, изразходва се много икономично. В съвременните пелетни камини горелката е оборудвана с автоматична запалка.

Въпреки всичките им предимства, пелетните камини са много скъпи, за да се използват като допълнителен източник на отопление. Не е изгодно. Ако се използва рядко, загубите не се възстановяват. Много по-евтино и лесно е да се сложи обикновена, дървена камина.

За разлика от дървените камини с водна риза, които могат да работят нормално само в открита система, пелетните камини нямат това ограничение, можете да изберете който и да е тип схема на отопление, да свържете подово отопление и други допълнителни контури. Тези камини могат да бъдат както основен, така и допълнителен източник на топлина.

В другите неща двата вида камини си приличат. Горивото се подава в пещта чрез електрифицирано винтово задвижване, при някои модели може винтът да се върти ръчно. Освен бункер за горивото, има съд за събиране на пепелта, който периодично трябва да се изпразва ръчно. Трябва да кажем, че пелетите правят по-малко пепел от дървата, а големият обем на пепелницата позволява пелетните камини да се обслужват много по-рядко, отколкото се обслужват обикновените, при ежедневно използване – веднъж седмично.

Плюсове и минуси на пелетните камини

Когато избирате между камина на пелети и други видове отопление, трябва да вземете предвид цената на горивото в конкретния регион. В България производителите на пелети не са толкова много, пелетите са относително леки и цената се оформя спрямо доставката: колкото по-далече е доставката, толкова по-скъпо е. Освен това цената зависи и от количеството пелети: когато си купите за целия отоплителен сезон, можете да спестите доста. Отоплението на пелети е забележимо по-евтино, отколкото на електричество или на течно гориво и все пак е два пъти по-скъпо, отколкото на дърва. Но пелетният топлогенератор осигурява много по-комфортен топлинен режим и пести време, а това също е от значение.


За момента пелетните камини не са навлезли много. Не са евтини, но по твърдението на продавачите, са много икономични, не изискват кой знае какво обслужване, могат да заменят отоплителния котел и да загреят голям частен дом. Нека видим дали е така наистина.

  • Камините на пелети са по-сложни, а това означава, че са по-скъпи. Те имат електрически двигатели, задвижващи механизми, датчици и електроника. Въпреки високата им надеждност, механизмите трябва да се обслужват технически периодично, рано или късно все нещо ще трябва да се подмени. Почти всички отделно стоящи и някои вградени камини не могат да работят без електрическа енергия, не могат да се използват обикновени дърва.
  • Запасът от пелети, необходим за 8-24 часа непрекъсната работа на камината в зависимост от режима на горене, се помества в изолиран съд в горната част на камината.
  • Палетните камини са с топлинна мощност между 3 и 15 кВт, докато при отоплителните котли тя е 10 кВт – това е само началното ниво. В негазифициран район за отопление на къща с площ до 100 кв.м. е по-изгодно да се използва камина. За сграда 100-150 кв.м. еднакво добър избор е както камината, така и котелът на пелети, а над 150-200 кв.м. – само котел.
  • Освен това трябва да знаете, че по-мощните котли с голям бункер за гориво трябва да се обслужват много по-рядко. Вградените камини, горивото в които постъпва от външен бункер с достатъчно голям обем, се обслужват почти толкова рядко (веднъж седмично), колкото и котлите. За къща подходящ вариант е камина с водна риза, за вила с периодично посещение – конвекционална или също в водна риза с антифриз.
  • Пелетите са гранули, пресовани от отходи от дърво-обработваемата и целулозно-хартиената промишленост. Направени от чиста дървесина без никакви химични добавки, те имат очевидни предимства пред традиционните дърва.