Към ВТОРА ЧАСТ

Капково на целия участък

Вече сте избрали капково напояване за големи площи от помпа. Водопроводната система за капково напояване се изгражда по пълна и опростена схема в зависимост от силата на началното налягане – с нормално налягане 0,7-3 бара или с ниско налягане 0,1-0,3 бара. Налягането от 1 бар отговаря на височина на съд 10 метра, тоест при системите с ниско налягане е достатъчно съдът да е повдигнат на 1-3 метра от земята. Това опростява доста и монтажа както на самата система, така и на събирателния съд, съответно се намалява и разходът за тях. Но е трудно да се осигури качествено напояване на редове, по-дълги от 10 метра, а на редове, по-дълги от 20 метра, на практика е невъзможно.

Забележка: системите за поливане с високо налягане няма да разглеждаме, тъй като няма как да бъдат изградени такива с голи ръце, а изграждането им е много скъпо.

Независимо как ще бъде изградена системата, към източника на вода (водопровод, събирателен съд, потопяема помпа в геран или кладенец) се монтира устройство за подготовка на водата за поливане, контролер и регулатор на разхода. Това устройство, освен спирателен кран, задължително трябва да има специален филтър, тъй като нефилтрираната допълнително вода веднага ще изкара цялата система от строя. Към устройството се монтира магистрален тръбопровод с опция за монтиране на инжектор за тор, а към магистралата – разпределителни тръби (капкови тръби, поливни ленти или просто ленти), положени по редовете. Лентите имат капкомери, които всъщност осъществяват напояването.

Тръби, фитинги и части за поливна система за капково напояване.

Забележка: монтажът на отделните елементи и начините за монтаж на система за капково напояване с ниско и с нормално налягане са много различни. Причината е в различната степен на влияние на триенето на водата в тръбите, в системите с ниско налягане на вода тя е по-висока.

За тръбите

Магистралните тръби и най-често лентите се правят от полиетилен с ниско налягане и на пазара се знаят като тръби HDPE или просто HDPE. „Ниското налягане“ в този случай характеризира технологията на производство на тази пластмаса: при ниско налягане с участието на катализатор. HDPE тръбите не са скъпи и са много здрави, срокът на експлоатацията им е над 40 години. Но при нагряване с температура над 60 градуса може да се отделят остатъци от катализатора (кадмий), затова хранителният и битовият полиетилен е по-скъп, високо налягане.

Системата за капково напояване се сглобява от HDPE тръби за полагане на земята, черни, със синя лента по дължината. Тръбите за вътрешно полагане (зелени) в умерен климат издържат 5-6-10 сезона. Армираните ПВЦ поливни маркучи за изграждане на стационарна поливна система не са подходящи, тъй като не издържат на постоянното въздействие на външната среда повече от 1-3 години. Калибърът на магистралните тръби е от 12 до 40 мм за участъци 6-40 стотни в съотношение на страните от 1:1 до 1:3. Калибърът на лентите – 16-75 мм за границите на дължината им 10-100 метра.

Ниско налягане

Системите с ниско налягане са добри за вилните или градинските участъци от 6-20 стотни. Може да се направи система за капково с ниско налягане от HDPE с дебелина на стените 0,5-1 мм с елементарни фитинги. При проектирането на наклоните трябва магистралите да се разпределят по хоризонтал, а лентите да се пускат под наклон от тях. Това ще позволи до известна степен да се компенсира загубата на налягане в лентите. Често по този начин може да се получи равномерен разход от по-евтини и надеждни некомпенсиращи капкомери.

Нормално налягане

Монтажът на система за капково напояване с нормално налягане се прави от HDPE тръби с дебелина на стените 2-4 мм. При захранването им от общ събирателен съд на тавана на едноетажна къща в магистралата може да се постави помпа.

Тръбите с нормално налягане се сглобяват посредством компресионни фитинги. Лентите се монтират към магистралите с помощта на стартови конектори, които изпълняват функцията на тройници и редуктори на налягането. През стартовите конектори с кранове се монтират ленти, в които налягането трябва да е много по-ниско от нормалното.
А в следващата част (ТУК!) ще разгледаме някои съществени частни случаи, следвайки потока на водата.